21 sept. 2009

President Chávez: Militaire bases planten het zaad van oorlog in Zuid-Amerika

Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), 28 augustus 2009 - "Als deze Amerikaanse militaire bases in Colombia worden gevestigd, dan kan zelfs president Álvaro Uribe en degenen die na hem komen de vrede in de regio niet garanderen. Het zaad van de oorlog blijft geplant”, aldus de Venezolaanse president Hugo Chávez Frías op de UNASUR-top in Argentinië.De Venezolaanse president zei “hoewel de Amerikaanse regering duizend maal kan verzekeren dat er geen acties vanuit Colombia tegen Venezuela en de rest van Latijns-Amerika worden ondernomen, hebben wij geen enkele reden om dit te geloven, omdat de geschiedenis het tegendeel bewijst". Hij herinnerde eraan dat de VS onlangs nog in Honduras militaire steun hebben gegeven aan de coup, net zoals in Venezuela in 2002 en dat zij aan niemand verantwoording afleggen voor hun daden.

"Ze respecteren zelfs niet de Verenigde Naties (VN). Jaren geleden heeft een VN-resolutie de VS opgeroepen Irak niet aan te vallen, omdat uit hun onderzoek bleek dat Irak niet over kernwapens beschikte. Maar Washington negeerde de resolutie en viel Irak binnen”, aldus Chávez. Hij vroeg opnieuw aan de Colombiaanse regering om het document van de overeenkomst te laten zien, in het belang van volledige internationale transparantie.

"We hebben rapporten die duidelijk maken dat zij met vliegtuigen en apparatuur komen met enorme reikwijdte, met technologie die zelfs de regering van Peru verwerpt. Daarom vragen we uitleg aan Colombia”, aldus Chávez en hij nam van de gelegenheid gebruik om enkele delen van de overeenkomst voor te lezen, die gepubliceerd zijn door de Colombiaanse krant El Tiempo op 16 augustus en ook gepubliceerd zijn op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Het document bevat 20 punten (...) Ik ben getroffen door het vierde artikel, waarin zij schrijven dat Colombia met Amerikaanse steun haar technische capaciteiten en inlichtingenwerk zal uitbreiden, alleen om bij te dragen aan de veiligheid van de regio. Dus er wordt niet gesproken over alleen Colombia, maar de hele regio”, benadrukte Chávez.

Om deze reden steunde de Venezolaanse president het voorstel van zijn Boliviaanse ambtsgenoot Evo Morales Ayma, om met een stevig verklaring ter afwijzing van de militaire bases te komen. Verder stelde hij de vorming van een commissie of team dat verantwoordelijk wordt voor het ontwerpen en stimuleren van een vredesinitiatief voor Colombia, evenals het activeren van de UNASUR Defensie Raad.

De Venezolaanse president verklaarde dat zijn regering geen enkel probleem heeft met het grondig laten onderzoeken door de Zuid-Amerikaanse Defensie Raad van de overeenkomsten die Venezuela heeft gesloten met landen als Rusland, Iran en China, een samenwerking die bekritiseerd is door landen als de VS, Colombia en Peru. Hij voegde eraan toe dat wanneer de Defensie Raad het nodig acht, dat hij voor de Raad van Regeringsleiders de documenten zal presenteren, waarin de details van de overeenkomsten te zien zijn, die verder gaan dan militaire samenwerking maar ook betrekking hebben op politieke, economische, handels- en zelfs culturele samenwerking.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de bevolking van Venezuela en Colombia op te roepen verder te gaan op het pad van eenheid en integratie.

"De CIA heeft een spook gecreëerd en dat is Chávez, die zij als verantwoordelijke voorstellen voor alle conflicten en kwalen van de regio”, aldus de Venezolaanse president. Hij zei hier verder over dat alles overeenkomt met een internationale lastercampagne die agressie tegen Venezuela moet rechtvaardigen, een invasie en het vermoorden van de president. In dat verband meldde hij dat maanden geleden 300 Colombiaanse paramilitairen, inclusief Colombiaanse regeringsfunctionarissen, in Caracas zijn opgepakt, die klaar stonden om een staatsgreep uit te voeren.

Latijns Amerika Informatie

laic@upcmail.nl