14 oct. 2011

Eva Golinger: de Venezolaanse regering is één van de weinige in de wereld die de mensenrechten garandeert

Vorige vrijdag, 7 oktober 2011, presenteerde Venezuela zijn nationaal rapport over de mensenrechten aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Voorafgaand interviewde Venezolana de Televisión (VTV) Eva Golinger over de mensenrechten in Venezuela.

VTV – De Venezolaans-Amerikaanse advocate, schrijfster en activiste benadrukt dat honderden NGO’s vanuit het buitenland gefinancierd en gepromoot worden met het oog op destabilisatie van het land. De bewijzen zijn onweerlegbaar.

VTV – Worden de mensenrechten gerespecteerd in Venezuela?

EG – Natuurlijk wel. En nu, dankzij de Bolivariaanse Revolutie, meer dan gedurende gelijk welke vorige regering.

De Bolivariaanse Grondwet garandeert de vijf onderverdelingen van de mensenrechten die erkend zijn door het Internationaal Recht: burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten.

Er zijn echt weinig landen in de wereld waarvan de regering niet enkel de mensenrechten respecteert, maak ook implementeert. Venezuela is op dit vlak enorm geëvolueerd.

Bovendien respecteert en garandeert men het recht op vrije meningsuiting, uitdrukking, protest, kritiek en politieke participatie op een zeer ruime en vrije wijze in Venezuela. Er worden bijna geen limieten gesteld aan deze rechten, terwijl er in andere democratische landen zeer strenge regels bestaan die deze rechten beperken.

Velen weten niet dat mensenrechten meer zijn dan alleen maar burgerlijke en politieke rechten. Vroeger werden in Venezuela de economische, culturele en sociale rechten niet gegarandeerd, hoewel deze in theorie, volgens de officiële normen, misschien wel “bestonden”.

Tegenover het Universeel Periodiek Onderzoek[i] ontkennen sommige sectoren dat burgerlijke en politieke rechten ontzegd werden aan de meerderheid van de bevolking, dat er geen mogelijkheid was tot deelname aan de politiek, dat hun stem niet gehoord werd en dat ze onderdrukt werden wanneer ze protesteerden of de Staat bekritiseerden.

VTV – Respecteert men in Venezuela het recht op leven?

EG – Ja, in Venezuela respecteert men het recht op leven. Dit betekent niet alleen dat de doodstraf niet bestaat in het gerechtelijk systeem. Recht op leven betekent namelijk veel meer. Het betekent ook welzijn, gezondheid, voeding, onderwijs, mogelijkheid tot groei en ontwikkeling, deelname in de maatschappij. Vandaag de dag bestaan al deze mogelijkheden in Venezuela voor iedereen, en niet alleen voor een kleine, maar machtige minderheid.

VTV – Heeft men pogingen gedaan om de veiligheid van de burger te garanderen?

EG – Hoewel dit een thema is waarover veel bezorgdheid bestaat in het land, zien we toch een belangrijke vooruitgang op het gebied van veiligheid. Men moet ook steeds weten dat veiligheid niet enkel een zaak van de Staat is; de burger moet een ook grote rol spelen bij het verbeteren en in stand houden van de situatie.

Er is een grote transformatie aan de gang in de politiesector, er worden nieuwe korpsen opgericht. Men is bezig met de uitroeiing van de corruptie en criminaliteit binnen het systeem van de politie. Maar dat kan niet op één dag.

Maar ook de burger moet meewerken, de corruptie bestrijden. Als men de politie of haar leiders betaalt voor hulp bij illegale praktijken, dan draagt men bij tot de onveiligheid. Corruptie en onveiligheid zijn direct met elkaar verbonden. De strijd tegen corruptie moet de verantwoordelijkheid zijn van iedereen.

VTV – Zijn de opmerkingen van de NGO’s gerechtvaardigd of beantwoorden ze aan een campagne tegen de regering?

EG – Dit hangt af van over welke NGO het gaat. Maar in het algemeen beantwoorden de op nationale en internationale schaal meest zichtbare NGO’s aan een agenda en aan een campagne tegen president Chávez.

In Venezuela bestaat er een fenomeen, onder impuls van het buitenland: de verspreiding van de NGO’s die kritisch staan ten opzichte van de regering. Sinds 2002 werden honderden nieuwe NGO’s opgericht die zogezegd strijden voor de verschillende aspecten van de mensenrechten.

Maar tijdens een onderzoek van de feiten is gebleken dat de grote meerderheid, ik zou zelfs durven zeggen allemaal, opgericht werden met financiering uit het buitenland. NGO’s die vroeger geloofwaardig waren, zoals Provea en Cofavic, zijn nu beïnvloed door niet-Venezolaanse belangen.

Organisaties zoals Espacio Público, Ciudadanía Activa, Instituto Prensa y Sociedad, Futuro Presente, Súmate en andere zijn nu enkel maar een façade voor een agenda tegen de Bolivariaanse Revolutie. Hun uitlatingen zijn onderdeel van het politiek geschreeuw van de oppositie, in de vermomming van een “onafhankelijke” NGO.

Geen enkele NGO in Venezuela kan geloofwaardig zijn als ze de Staat ervan beschuldigt de mensenrechten te schenden, zonder de verwezenlijkingen van de laatste 10 jaar op dit gebied te erkennen.

VTV – Bestaan er vanuit het buitenland gefinancierde NGO’s met politieke destabilisatie als doel?

EG – Ja, honderden NGO’s en mensenrechtenprogramma’s in Venezuela worden gefinancierd en gepromoot vanuit het buitenland om het land te destabiliseren. De bewijzen zijn onweerlegbaar.

In het jaar 2010 betaalden externe agentschappen meer dan 57 miljoen dollar aan Venezolaanse NGO’s. *

VTV – Gebruikt men in deze context de schending van de mensenrechten als een uitvlucht voor een vorm van inmenging?

EG – Men probeert zonder twijfel het thema van de mensenrechten te gebruiken om de Venezolaanse regering en de vooruitgang van de Bolivariaanse Revolutie te destabiliseren. Sinds 2002 bestaan er documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS die bewijzen hoe men het thema van de mensenrechten selecteerde om een dossier tegen de regering van Hugo Chávez aan te maken, om hem zo aan te kunnen klagen bij de internationale instanties.

Ik onderstreep nogmaals: Venezolaanse NGO’s ontvangen advies en financiering vanuit het buitenland om twijfelachtige dossiers op te stellen, die vaak gebaseerd zijn op valse bewijzen, en zodoende de Staat aan te klagen bij de internationale instanties, zoals de Organisatie van Amerikaanse Staten, het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten, de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof. Dit bewijst dat deze NGO’s niet als taak hebben de mensenrechten te verdedigen, maar wel het aanklagen van de Staat op internationale schaal. Het is een opgezet spel en geen eerlijke inspanning voor de mensenrechten.

VTV – Zijn er pogingen tot destabilisering tegen de Nationale Regering?

EG – Er zijn zeker vele pogingen tot destabilisering tegen de Venezolaanse regering. In 2002 was er de staatsgreep, met hulp uit Washington; economische sabotage, moordpogingen, aanzetten tot protesten en financiering ter waarde van miljoenen dollars om de oppositie levendig te houden en het conflict in het land te voeden.

Anderzijds is er ook een vorm van diplomatisch terrorisme vanuit Washington tegen Venezuela: sancties, uitsluitingen, en ongegronde beschuldigingen. In 2011 legde Washington sancties op aan de PDVSA[ii], classificeerde het Venezuela als een land dat de mensenrechten schendt, een land dat niet meewerkt aan de strijd tegen terrorisme, drugshandel en mensenhandel. Er waren interne en externe pogingen om de instituten van de Staat in diskrediet te brengen.

Daarbovenop bestaat er nog een brutale demoniseringscampagne in de internationale media tegen president Chávez.

Washington zal nooit de regering van Hugo Chávez aanvaarden omdat het een regering is die zich nooit zal onderwerpen aan de belangen en de agenda van de VS. En dat is voor de VS onaanvaardbaar. Een imperialistisch land erkent het gelijkheidsprincipe tussen de verschillende landen niet.

Bron: VTV

Zie ook Eva Golinger, writer, attorney

Noten:

[i] Het Universeel Periodiek Onderzoek is een nieuw mechanisme waarvan de VN Mensenrechtenraad gebruik maakt om vierjaarlijks de situatie van de mensenrechten bij alle VN-leden door te lichten. Tijdens het UPR kunnen de andere Staten vragen stellen aan de Staat in kwestie en aanbevelingen formuleren. Hiervoor maken ze gebruik van drie rapporten:

het rapport dat door de Staat zelf werd opgemaakt
het rapport dat door de VN werd opgesteld met de aanbevelingen van de VN-mensenrechtenorganen
het VN-rapport met de aanbevelingen van de NGO's

[ii] Genationaliseerde Venezolaanse petroleummaatschappij

Bron: http://www.dewereldmorgen.be/

Venezuela successfully concluded Periodic Review of Human Rights

13 Octubre 2011,
Geneva .- Temir Porras, Vice Foreign Minister of Venezuela, said in Geneva, Switzerland, that millions of Venezuelans in conjunction with the national government make human rights a tangible and concrete freedom, by announcing that Venezuela successfully concluded the Periodic Review of Human Rights in the United Nations.

Venezuela is proud to note that 80 percent of the recommendations and suggestions of the countries attending the Universal Periodic Review of Human Rights, which takes place in the Organization of the United Nations, were already in course of implementation, which confirms that the state is moving in the right direction and by choice, as said Porras in his speech.

He stressed that the old empires bombard countries, apply embargoes and sanctions to peoples struggling for their independence, financing terrorism and political instability to impose their domination and exploit the riches of the world.

It is clear that those who attack Venezuela is because they fear it, for defending the truth and is not shutting up, nor will shut ever, whenever is tried to report the abuse, imperialism and war, and defend the just causes in the world, friendship among peoples and peace, as reiterated the Venezuelan Vice Foreign Minister.

He mentioned that the assistance of authorities of the government of the country to the Universal Periodic Review on Human Rights situation in Venezuela "has been a starting point that has given us the opportunity to review, deepen and improve public policies regarding promotion and protection of human rights from a broad and open perspective. "

12 oct. 2011

Micro Actuación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en Ginebra, Suiza


Dia de la Dignidad de los Pueblos Origínarios

Del Día de la Resistencia Indígena a la celebración del Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios

Por: Francisco Rodríguez L

A quinientos años de distancia, una funcionaria de rasgos orgullosamente aindiados, apellidada Yaguaracuto, con amabilidad y eficiencia atendió mi solicitud hecha ante una Oficina del Registro Público a la cual acudí para realizar una gestión. Dos pensamientos cruzaron en ese instante por mi cabeza. Recordé la reflexión de una amiga, quien sostiene que no debemos engañarnos con los rasgos del venezolano, sobremanera de quien presuma ser europeo, pues en toda familia por algún lado, alguien había tirado flechas y otro tocado el tambor. De seguida pensé en la proximidad de la celebración del 12 de octubre, fecha conmemorativa del Día de la Resistencia Indígena según lo contempla el Decreto Presidencial 2028 de fecha 11 de octubre de 2002.
Que distante me pareció en el tiempo aquellas celebraciones que distorsionaban y ocultaban la realidad de la conquista y colonización española, resultando en las empalagosas celebraciones del 12 de octubre, mal llamadas Día de la Raza, del Descubrimiento y hasta la Hispanidad. Año tras año se repetían las representaciones escolares, concursos de dibujos y carteleras con la imagen de las tres carabelas fondeadas en una rada llena de palmeras, bajo un sol resplandeciente y un mar en calma como un espejo. En la orilla de la playa, al centro la figura de Cristóbal Colón con abrigo y gorro a la usanza medieval, unos soldados con armadura y pendones; y el infaltable sacerdote sosteniendo una cruz en la mano y presto a evangelizar a cuanta criatura se le pusiera por delante. Cerraba el círculo un grupo de indígenas semidesnudos en actitud expectante y curiosa ante los recién llegados. Los primeros imaginados en actitud orgullosa y dominante; los segundos tímidos e inocentes.

Esa recreación idílica poca relación guardaba con aquella realidad amarga de la lucha que desde el primer momento, debieron librar las naciones y pueblos originarios para enfrentar la empresa de la conquista que prácticamente aniquilaría pueblos completos y terminó por someter a otros, bajo el sistema de expoliación del reparto y la encomienda. En Tierra Firme como se llamó al territorio que con el paso del tiempo sería Venezuela, desde su inicio, la conquista enfrentó en lucha feroz, heroica y desigual al español aventurero y conquistador en su afán de búsqueda de oro con los numerosos pueblos y naciones originarias diseminadas a lo largo de la geografía. Los caracas, guarenas, teques, tarmas, quiriquires, toromaimas, arbacos, mariches y tomuzas son algunos pueblos originarios que fueron liderados por caciques valerosos como Tiuna, Paramaconi, Tamanaco, Chacao y Guaicaipuro. Este último reconocido como jefe principal de la coalición de pueblos indígenas que enfrentara al Capitán Diego de Losada, enviado del Gobernador Ponce de León en su propósito de conquistar el valle de Caracas, conocido entonces como Maracapana.

La Capitulación de Carlos I dada a los Welsares en 1528 para que colonizaran y explotaran vastos territorios que comprendían las actuales Venezuela y Colombia estuvo motivada por la búsqueda del mítico Dorado y las sucesivas incursiones en territorios indígenas fue con el ánimo de juntar cantidades de metales preciosos, comerciar y esclavizar.

Muchas son las anécdotas y hasta leyendas que cuentan del arrojo y valentía indígenas, como aquella acerca de Guaicaipuro, quien cercado por los hombres de Francisco Infante y empuñando la espada que le habría arrebatado tiempo antes a Rodríguez Suárez, vencido y muerto en combate, salió de la choza en llamas gritando: ¡Yo soy Guaicaipuro, quien nunca tuvo miedo; aquí me tienen, mátenme, para que con mi muerte se liberen del temor que siempre les he causado¡. Sitúan los cronistas este suceso entre fines de 1568 y principios de 1569.

O aquella otra de un indígena quiriquire llamado Yoraco, quien no obstante haber sido atravesado por un lanzazo del conquistador Garci González de Silva, quien montaba a caballo; siguió en pié luchando y cuando finalmente cayó mortalmente herido al suelo, cuenta la leyenda que no sangraba por las heridas hasta que le quitaron un collar de piedras coloradas que traía consigo. También vale la pena recordar por allá hacia 1577, la figura de la hechicera Apacuane, madre del cacique Guasema, quien incitó una rebelión ante las interminables crueldades cometidas por los conquistadores españoles en su propósito de arrebatar las tierras a la nación quiriquire y someter definitivamente la región del Tuy, considerada muy rica y fértil. Finalmente vencidos, la hechicera fue apresada y se ordenó que fuese ahorcada como escarmiento.

También Tamanaco, el aguerrido cacique de los indios mariches que combatió con trescientos guerreros a Garci González de Silva y tras ser aprehendido vivo, fue arrojado a las fauces de un perro. Así de brutal fue la conquista y pacificación del territorio. Según una fuente, entre 1560 y 1570 murieron en Tierra Firme alrededor de treinta y cinco mil indígenas. Esto sin contar otras partes de la geografía regional. Visto desde la distancia y con ojos contemporáneos, no puede uno menos que exclamar, un terrible genocidio. Lo que luego sigue bajo la etapa de la colonización fue el sometimiento en repartos y encomiendas como ya hemos mencionado, donde el trabajo forzado o mejor dicho, esclavizado y el contagio con enfermedades propias del español diezmaron a la población indígena. En 1573, los conquistadores que ya dominaban a los teques -el pueblo que liderara el orgulloso Guaicaipuro- se reparten las tierras e indígenas entre siete encomenderos: Pedro Matheos, Marcos Gómez de Cascajales, Agustín de Ancona, Francisco Román, Hernando de la Cerda, Francisco Maldonado y Francisco Maestre. Por su parte el capitán Cristóbal Cobos obtiene el derecho de explotar las minas de oro halladas en esas tierras.

Muchos de los conquistadores una vez sojuzgado el indígena adquieren encomiendas. Así por ejemplo Diego de Losada por haber sometido el valle de Caracas reparte las tierras e indios que van desde el río Guaire al Tuy entre sus tenientes, en la continuación de la empresa mercantilista de acumular oro. Siguieron luego las herencias y no pocas peleas y pleitos judiciales para apropiarse de las tierras e indígenas como si fuesen meras posesiones, pues ese binomio era la base de poder económico y social en gestación. Mas aún, fue una forma inicial de creación de propiedad y clases sociales en la colonia. Cita una publicación de Cuadernos de Historia Regional de Petare que para 1690, el padrón realizado en esa zona arroja que habían 369 indios encomendados y señala como encomenderos a Diego Ladrón de Guevara con 127; Domingo Fernández Galindo con 53; María Ramírez Galeas con 102; Pedro Juan Carrasquer con 94 y Francisca Aguado de Páramo con 20 indígenas. Muchos de ellos se quejaron de maltratos e injusticias cometidas por los encomenderos. En cuanto a las disputas baste un ejemplo. A una encomienda concedida en 1643 al Alférez Mayor Melchor de la Riva en el valle de Baruta se oponen Doña María del Águila, el capitán Lorenzo de Ostos y Vega y Jacinto Cedeño de Albornoz, así comenzaba el ansia de posesión sobre lo que había sido usurpado al vencido.

En las relaciones de las encomiendas los indígenas perdieron no sólo sus tierras sino sus nombres originales para adquirir otros en la pila de bautismo. En Guarenas, el encomendero José Rengifo Pimentel tenía bajo su dominio a Bartolomé casado con Catalina; Álvaro casado con Tomasa; Andrés casado con Lorenza y sigue una relación detallada con edades y número de hijos.

Cuanta tristeza y desolación encierra la frase escrita por el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Comentarios Reales, al rememorar las reuniones familiares a las cuales asistía de niño por ser hijo del conquistador del mismo nombre y la princesa incaica Chimpu Ocllo, De las grandezas y prosperidades pasadas (se refiere al vasto imperio incaico) venían a las cosas presentes, lloraban sus Reyes muertos, enajenado su Imperio y acabada su República. Estas y otras semejantes pláticas tenían los Incas (Rey o Emperador) y Pallas (mujer de sangre real) en sus visitas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: Trocósenos el reinar en vasallaje. Que amarga sentencia concluir que luego de haber sido reyes ahora eran vasallos sometidos al español.

Al conmemorar el Día de la Resistencia Indígena o mejor aún, el Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios celebramos la heroicidad, empeño y valentía de los pueblos originarios en su férrea oposición a la dominación del colonizador español, reivindicada en el presente con dignidad al incorporar en la Constitución Nacional de 1999 un Capítulo de Derechos de los Pueblos Indígenas a su existencia como pueblos y comunidades, a mantener y desarrollar su identidad, valores, tradiciones, cultura y sus instituciones sociales así como los derechos a sus tierras ancestrales y la participación social y política en la vida nacional. La dignificación, no es sin embargo, solo reconocimiento de derechos, es asimismo la incorporación activa de las etnias indígenas en el quehacer de las políticas públicas dirigidas ala inclusión social y como actores del cambio social y político que adelanta la Revolución Bolivariana y Socialista sin discriminación, con igualdad y respeto para quienes, como el que más, son integrantes de la nación venezolana.

Francisco Rodríguez L

frlandaeta@hotmail.com

9 oct. 2011

Reflexiones desde Venezuela


Reflexiones acerca de la cooperación en defensa nacional y la capacidad de disuasión regional latinoamericana y caribeña ante los riesgos de dominación imperial
USA
Recientemente el Presidente Hugo Chávez, en el marco de la reunión del VI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) señaló que frente a la eventual agresión de poderes foráneos era imperativo adoptar una política defensiva de alcance regional con capacidad de disuasión. Esta referencia, hecha en alusión a la agresión de la OTAN enLibia y la creciente escalada de presiones y amenazas a Siria por parte de Estados Unidos y otras potencias europeas; es una afirmación realista, clave no sólo para los países progresistas integrantes de ALBA, sino también para la naciente institucionalidad deUNASUR y debería asimismo, ser tema de agenda en la creación del nuevo mecanismo delCELAC en términos mas o menos cercanos al siguiente enunciado: La seguridad regional ante el riesgo de un sistema internacional de dominación imperialista inseguro.

Pero comencemos por el principio. En sentido general, decimos que se disuade, cuando en una relación dominada por una escalada de conflicto, un actor A que había emprendido una acción ofensiva frente a otro actor B, cambia de parecer y desiste de continuar en su pretensión inicial, ante la firme voluntad de este último que no cede a las pretensiones y muestra capacidad para reaccionar e infligir pérdidas notorias al primero. Dicho en otras palabras, la disuasión es un frenazo abrupto y un giro de rumbo ante el riesgo que al seguir adelante con una acción ofensiva iniciada, esto traiga como consecuencia una reacción contraria que acarree cuantiosas pérdidas.

Aún cuando a lo largo de la historia hay ejemplos que ilustran acerca de la disuasión, la elaboración teórica es relativamente reciente. Se atribuye su formulación al general francés André Beaufré, quien argumentó que el poder nuclear de las grandes potencias había organizado un mapa geoestratégico mundial fundado en la disuasión nuclear, pues ninguno podía anular totalmente la capacidad de reacción del otro y por tanto evitar la eventual destrucción. En consecuencia, el temor a que la potencial escalada condujera al uso eventual de la fuerza nuclear y la destrucción masiva, ello hacía de la disuasión el mejor aliado de la paz. Definitivamente extraño camino para llegar al cielo, si acaso pudiera llamarse así a una paz de sepulcro y terror.

La disuasión como postulado de la política de defensa nacional adoptada por un estado configura ciertamente el desarrollo del concepto defensivo, la preparación de los componentes militares, el desarrollo y adquisición de los sistemas de armas para disminuir las vulnerabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta eventualmente ante una posible amenaza. No obstante, ella no es una cualidad inherente a la política de defensa que se adopte, pues no actúa sobre todos los adversarios por igual. Algunos analistas han señalado que por largo tiempo Libia desarrolló un sistema de defensa que descansaba en la disuasión que significaba la fortaleza de unidades de tanques y artillería modernos que podían ser desplegadas rápidamente. Sin embargo, en los últimos años se habría desacelerado la modernización y adaptación a los cambios mas recientes de la tecnología militar. Al punto que su aparente capacidad de disuadir habría mermado para el momento de iniciar la OTAN sus acciones militares. No obstante, difícilmente podría enfrentarse un solo país contra una coalición agresora de la envergadura que representan la coalición de países europeos reforzada con los Estados Unidos.

La política de defensa descansa en el desarrollo de un concepto de respuesta que se fortalece disponiendo de medios con capacidad ofensiva. De ahí que, al menos cuatro aspectos deban ser considerados: qué poder actúa para disuadir y con que resultados esperados; la definición del adversario y los medios con los cuales cuenta; la voluntad y capacidad de actuar frente a la amenaza y de responder con rapidez a la acción de fuerza; el consenso político y apoyo popular sumado a los recursos disponibles que permitan sostener la política de defensa en el tiempo.

Un dilema que surge es, si cada estado mejor asegura su capacidad defensiva como pueda ó si es posible establecer mutua confianza y fortalecer esa capacidad en coaliciones que formen alianza. Llevado a los ámbitos regional o subregional es condición necesaria que se identifiquen y reconozcan las amenazas potenciales como comunes y tener la voluntad de coordinar las estrategias y medios que las contrarrestarían. Ambos tópicos son complejos. De la mayor importancia es el sentido de pertenencia a dicha alianza y el compromiso y confianza de las partes que la integran y su pronta reacción ante la escalada que pudiera ocurrir. Poco vale un aliado que ante la acción ofensiva no pueda movilizarse para acudir con rapidez en apoyo al agredido.

Por otra parte, la constitución de una alianza implica la creación de una instancia como pudiese ser un Consejo de Defensa que sirva de órgano de planificación y asesoría de los órganos de defensa nacional de los países aliados. La actuación y reacción de concierto es un asunto de la mayor complejidad y dificultad por los elementos de supranacionalidad que llegan a estar involucrados y las eventuales reacciones de sectores internos en contra. Asimismo hay que considerar como limitante el hecho que procesos integracionistas con fundamento en el comercio justo y lo social, como es el caso de ALBA, no posee un plano de articulación de políticas de defensa en el cual converjan sus miembros. Quizás en un futuro cercano, es una dimensión que debiera plantearse a partir del derecho que les cabe a los pueblos para su defensa. Caso distinto ocurre en UNASUR donde ya se han creado instancias políticas y de defensa regional, no obstante la mayor heterogeneidad de sus integrantes en cuanto a procesos políticos, articulación de movimientos sociales y orientación político ideológico de sus gobiernos puede hacer dificultoso el consenso en torno a las premisas fundamentales para definir una política de defensa comunitaria. Finalmente no puede obviarse que la disuasión regional solo funciona en sentido convencional, pues América Latina es zona desnuclearizada según los términos del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco (1967) al cual se han adherido los países latinoamericanos y caribeños. La energía nuclear sólo es posible desarrollarla con fines pacíficos, por tanto la premisa de la disuasión nuclear de la cual hablaba el General Beaufré, está negada.

La disuasión mas que ser pregonada se revela como resultado de una política que se manifiesta y proclama como defensiva. En tal sentido, el mejor derrotero que podrían seguir los países latinoamericanos y caribeños que impulsamos procesos de cambio populares y nacionalistas, sea que nos definamos como socialistas o en general progresistas, sería promover una política activa de confianza mutua y cooperación en defensa nacional, fundamentada en factores como los que se mencionan de seguida: fomentar el intercambio de información e inteligencia entre las fuerzas armadas; armonizar las políticas de adquisición de armamentos en función de las amenazas potenciales comunes; fortalecer el naciente Consejo de Defensa de UNASUR como instancia de planificación y la creación de instancias subregionales para coordinar la realización de operaciones y maniobras conjuntas intrarregionales; promover el intercambio de experiencias legales e institucionales en materia de defensa para avanzar en la adopción de legislaciones similares que faciliten el acercamiento común; crear una institución de estudios de defensa con programas de formación adaptados a la realidad y especificidad latinoamericana y caribeña incentivando el intercambio de oficiales; impulsar el desarrollo de industrias conjuntas de equipos y partes de repuestos a nivel regional y subregional que permitan disminuir la vulnerabilidad de la dependencia tecnológica en materia de abastecimiento y compras de armamento con fines de defensa; promover la formación de milicias populares que complementen a la fuerza armada tradicional; crear sistemas de resolución de conflictos adosados a UNASUR y CELAC, pues en forma indirecta, la diplomacia puede accionar frente a una escalada obstaculizando y hasta deteniendo las acciones del poder agresor, restándole el barniz de legitimidad del cual pretende revestirse. El rechazo de China y Rusia en el Consejo de Seguridad a la resolución condenatoria en contra de Siria es un buen ejemplo.

Frente al arsenal imperial de doctrinas y sofisticadas estrategias enunciadas como conflictos de baja intensidad, fuerzas de despliegue rápido y tantos otros términos que sirven a fin de cuentas para establecer el esquema de dominación mundial que conocemos; la defensa nacional de los países que hemos emprendido procesos populares de transformación social con soberanía e independencia comienza en la confianza mutua y cooperación militar de naciones que con dignidad y firme compromiso avanzan en medio de acechanzas y peligros hacia la formación de una comunidad latinoamericana y caribeña con voz propia y para la liberación de sus pueblos.

Francisco Rodríguez L
frlandaeta@hotmail.com


8 oct. 2011

7 oct. 2011

Maduro: Venezuela was widely recognized on UPR session

Caracas, 07 Oct. AVN .- At the end of the Universal Periodic Review (UPR) session of the United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland, Foreign Minister Nicolas Maduro said that “Venezuela came off very well and with the majority recognition” of nations, which praised the significant progresses in the matter.

“We have to continue committed in the building of that good and human homeland,” said the Venezuelan Minister, who said that on October 07, 2012, when the Venezuelan people go to the polls, “we will have a great victory which will be the ratification of the revolutionary project.”

“Within a year, our people will be waging a battle to keep in the path of human development, the path of homeland. A day like today, we will ratify President (Hugo) Chavez” in office.

Maduro also thanked the solidarity of the countries which praised the public policies implemented by Venezuela to protect the basic rights of the population, extending them and ensuring the access to health, education, culture and food.

Next Tuesday Oct. 11th, a final report will be presented in which Venezuela would include suggestions and advises raised by the member states of the UN Human Rights Council.

“There are very good suggestions set out over strengthening social rights, political rights in Venezuela,” said the Minister, who headed the delegation made by representatives of different state-run institutions.

Also, he said Venezuela"s performance at the UN seat in Geneva was a positive experience to explain the progress of the Venezuelan State towards the democratic and participatory society, which leaves behind “the old colonial model which exploited and looted our country and the national majorities.”

Minister Maduro also stressed that the efforts made by President Hugo Chavez have aimed at “taking off that rottenness of the oligarchic bourgeois State and creating material, institutional, legal and spiritual conditions to make human rights prevail.”

2 oct. 2011

Fidel Castro praised Chavez and Morales position before Obama speech


27 Septiembre 2011, 02:57 PM

Havana.- The leader of the Cuban Revolution, Fidel Castro, on Monday praised the courage and clarity in the ideas of President Hugo Chavez and Bolivian President Evo Morales, to the speech by U.S. Chief of State, Barack Obama, in the General Assembly of the Organization of the United Nations last week.

In his latest reflection titled "Chávez, Evo and Obama", and his first in just over two months, Fidel Castro noted that both South American dignitaries poured their concepts at the meeting, one through a message, and the other in clear voice.

The very voices that emanate from the governments of Latin America and the Caribbean do not already contain the servile and sultry tone of the OAS, which characterized the statements of the Heads of States in decades, said the Cuban leader.

In this sense, the Commander said that President Chavez could not personally attend the United Nations, after 12 years of fighting without resting a single day that threatened his life and affected his health and now is selflessly fighting for his full recovery, but it was difficult for his brave message not to address the most delicate issue of the historic meeting.

In his article, Fidel Castro published in full the letter from the Venezuelan leader to UN Secretary General, Ban Ki-Moon, on the right of Palestine to become a free, sovereign and independent state.

Returning to Venezuela, assured Fidel Castro, the Bolivarian leader referred with indignation to Obama's speech given in New York by the cynicism with which called for peace in the world as he never felt Obama able to act as his predecessor did, and also kept a respectful remembrance of the words exchanged with him in the meeting in Trinidad and Tobago.

In another moment of reflection, the Cuban leader gave a detailed analysis of Obama's speech at the UN where he spoke insolently to different topics of the world today.

Fidel Castro questioned several points in the speech of Obama, who misrepresented the situation in Iraq and Afghanistan, Washington's policy in Israel and Palestine and the uprisings this year in several countries of North Africa and Middle East.

"Who understands this gibberish of the President of the United States to the General Assembly?", he wondered.

Also, the Commander said that the General Assembly raises political difficulties for several countries trying to decide who should take positions on many issues, including NATO's genocide in Libya.

"Want someone to leave testimony that under Obama's direction the government of his country supported the monstrous crime carried out in this North African nation by the United States and its NATO allies?" He said.

Despite the shameless monopoly of mass media and the fascist methods the United States and its allies to confuse and deceive the world's opinion, the resistance of the people grows, and that can be seen in the debates that are taking place at UN, said the Cuban leader.

Is urgent refoundation of the UN

28 Septiembre 2011, 12:21 PM

The democratization and refoundation of the United Nations (UN), along with the elimination of the right to veto, was proposed by the president of the Bolivarian Republic of Venezuela, Hugo Chávez Frías, through a new letter to the President of the General Assembly and representatives of the peoples of the world.


The Minister of People's Power for Foreign Affairs, Nicolás Maduro, became the spokesperson of the country during the 66th UN General Assembly to read the letter from the Venezuelan head of state to the bosom of the organization.

The intervention of the head of the Venezuelan diplomacy focused on supporting the Palestinian Authority to be recognized as a free and independent state, the need for withdrawal of forces from the Atlantic Treaty Organization (NATO) from Libya, as the only way to achieve peace, and the denounce against the new forms of destabilization applied by the empire in these nations.

The Bolivarian Revolution leader, a staunch defender of the cause of the oppressed peoples of the world, reflects in his letter about the new colonial wars and military bases by the United States throughout the world, in the eyes of this multilateral body.


Following is the full text:

New York, September 27, 2011

Caracas, September 26, 2011

Mr. President of the General Assembly:
Distinguished representatives of the peoples of the world:
Ladies and Gentlemen,

I address these words to the General Assembly of the United Nations, to this great forum where are represented all the peoples of the earth to express the truths of the Bolivarian Venezuela and to reaffirm our unwavering commitment to justice and equality, that is, to peace.

Peace, peace, peace ... We are not seeking the peace of the graveyard, as Kant said with irony, but a peace based in the most zealous respect for international law. Unfortunately, the UN, throughout its history, rather than adding and multiplying efforts for peace among nations, ends up guaranteeing - some times in action and others, by omission- the most ruthless injustices.

We have to always remember that the Preamble to the Charter of the United Nations, speaks to save succeeding generations from the scourge of war ... Pure dead letter. Since 1945 up to now, the wars have done nothing but grow and multiply inexorably. We see, again, a destroyed Libya bloodied by the will of the powerful of this world.

I want to make a call to reflection on the governments of the world: from September 11, 2001, began a new imperialist war that is historically unprecedented: a permanent war, in perpetuity.

We must look ahead the terrifying reality of the world in which we live. It is necessary to formulate a set of concerns from the dangers and threats that haunt us: why America is the only country that seeds the planet with military bases?, What do you have such a chilling fear of for such a growing budget increase in military power?, why has it sparked so many wars, violating the sovereignty of other nations that have the same rights to their destinies?, How to enforce international law against its foolish aspiration of submitting the world to their military hegemony as warranty of energy sources to sustain its predatorial and consumerist model?, why the UN does nothing to stop Washington? If we respond with absolute sincerity, to these questions, we would understand that the empire has been awarded the role of judge of the world, without nobody giving such responsibility to it, and therefore imperialist war threatens us all.

Washington knows that the multipolar world is already an irreversible reality. Its strategy is to stop at all costs, the rising of a group of emerging countries, negotiating large interests with its partners and followers, to give the direction of multipolarity empire wants. But that's not all: this is a reconfiguration of the world that is based on the Yankee military hegemony.

Humanity is facing the real threat of permanent war. In any scenario, and Libya demonstrates it, the empire is willing to create the political conditions for going to war. In the imperial vision of the world, is reversing Clausewitz's famous axiom: Politics is the continuation of war by other means.

What's in the background of this new Armageddon?: The absolute power of the financial-military leadership that is destroying the world to accumulate more and more profits, the financial-military leadership depends, in fact, a set, each time bigger, of States. Note that the mode of existence of financial capital is war: a war that ruins the most, and enriches up to the unthinkable, to a few ones.

In the short term there is an enormous threat to world peace: the unleashing of a new series of colonial wars, which began in Libya, with the sinister aim of giving a second wind to the capitalist world system, now in structural crisis, but without putting any kind of limits to its destructive and consumerist voraciousness. The case of Libya on the claim must alert us to implement a new imperial form of colonialism: the military intervention backed by undemocratic bodies of the United Nations and justified based on prefabricated media lies.

Humanity is on the brink of an unimaginable catastrophe: the planet marches inexorably towards the most devastating ecocide, global warming is announced, through its dreadful consequences, but the ideology of Cortes and Pizarro on the ecosystem, as it says the remarkable French thinker Edgar Morin, leads them to continue pillaging and destroying. The energy crisis and the food crisis exacerbate, but capitalism keeps trespassing all limits without punish.

Against this backdrop so bleak, the great American scientist Linus Pauling, who twice won the Nobel Prize, still enlightens us the way: I think in the world exists in a power greater than the negative power of military force and nuclear bombs: The power of goodness, morality, humanitarianism. I believe in the power of human spirit. Lets mobilize, then, all the power of human spirit: it is time. It imposes to unleash a political counteroffensive to stop the powers of darkness from finding justifications for going to war: to wage a widespread global war with which they pretended to save the capital of the West.

Venezuela calls for the establishment of a great alliance against war and for peace: the supreme goal of avoiding war by any means. Must be defeated politically the warmongers and, moreover, the military and financial leadership that sponsors and governs them.

Lets build the balance of the universe that devised the Liberator Simon Bolivar: the balance that, in his words, is not to be found within war, the balance that comes from peace.

It is necessary to make memory, and immediate memory: Venezuela, along with members of the Bolivarian Alternative for the Peoples of Our Americas (ALBA), was actively advocating for a peaceful and negotiated solution to the conflict in Libya. Also did so, too, the African Union. But, ultimately, won the logic of war decreed from the Security Council of the UN and implemented by NATO, the armed wing of the American empire. The logic of war which was spearheaded in the communication transnationals: remember that "Libya case" was taken to the Security Council on the basis of the intense media propaganda, who lied in stating that the Libyan aircraft bombed innocent civilians, not to mention the grotesque media staging the Green Square of Tripoli. This deliberate campaign of lies, justified hasty and irresponsible actions of the Security Council of the UN, which paved the way for NATO to implement, by military means, its policy of regime change in that country.

It is worth asking: what has become the no-fly zone established by resolution 1973 of the Security Council? Maybe the more than 20,000 NATO air missions against Libya, many of them to bomb the Libyan people, are the very negation of the exclusion zone? Completely destroyed the Libyan air force, the continuity of "humanitarian" bombing shows that the West, through NATO, imposes its interests in North Africa, turning Libya into a colonial protectorate.

It is a mockery to say that the UN has imposed an arms embargo on Libya, when NATO itself introduced thousands of heavy weapons to support violent insurrection against the legitimate government of that country. The embargo, of course, only had to prevent the Libyan government to defend its sovereignty, once again validating this cruel mode of operation according to which international law imposes only to the weak.

What is the real reason for this military intervention?: To recolonize Libya to take over their riches. Everything else is subordinated to this goal. No one colonizes innocently, he said, quite rightly, the great poet Aimée Césaire from Martinique in his extraordinary Discourse on Colonialism.

Incidentally, the residence of our ambassador in Tripoli was invaded and ransacked, but the UN remained silent in the forum, keeping a shameful silence.

We demand an immediate halt to the bombing of Libyan territory. We will also continue to demand respect for international law in the case of this sisterly nation: we will not remain silent about the evil intention of destroying the foundations that give to it meaning and purpose. For this reason, we launched the following question to this House: Why is granted Libya's seat at the UN to the self-called "National Transition Council" while blocking the entry of Palestine, ignoring not only their aspirations, but what is already a majority will of the General Assembly? Venezuela ratifies here, with all his strength and moral authority that grants the wishes of the majority of the peoples of the world, their unconditional solidarity with the Palestinian people and its unrestricted support of the Palestinian national cause, including of course the immediate admission of a Palestinian State of full right within the United Nations Organization.

And the same imperialist format is repeated in the case of Syria. Be it not for some permanent members of Security Council making today shows of the strength that they lacked in the case of Libya, all would be defined so that the Security Council gave its backing to NATO to fire missiles and send bombers against Syria.

It is intolerable that the powerful of this world seek to arrogate the right to order a legitimate and sovereign rulers to relinquish any time soon. This was the case with Libya, just as they want to proceed against Syria. Such are the asymmetries in the international arena and these are the attacks against independent nations.

We are not who to advance an opinion on the internal situation in Syria, first by the complexity inherent in any national reality, and second because only the Syrian people can solve their problems and decide their fate in response to the right to self-determination an inalienable right in every way. But that does not prevent us from thinking that is one hundred times better bet on the success of the comprehensive national dialogue that has called for President Bashar Al Assad, than to impose sanctions and screaming like hyenas for a military intervention. From the Bolivarian Venezuela we support, unambiguously, the huge efforts made by President Bashar Al Assad to preserve the unity and stability of his homeland, before the voracious imperialist siege.

Mr. President,

Let's turn our attention now to the Horn of Africa and have a heartbreaking example of the historical failure of the UN, the majority of serious news agencies say that between 20.000 and 29.000 children under 5 have died in the last three months.

The great journalist Frida Modak, in her article To Die in Somalia, reveals all the misery, worse than the one that devastates the vast Horn of Africa, is gnawing at the main international organizations, first and foremost at the UN: What is needed to address this situation are a 1.400 million dollars, not to solve the problem, but to attend the emergency in Somalia, Kenya, Djibouti and Ethiopia. By all accounts the next two months are critical to prevent the deaths of more than 12 million people and the most serious situation is the one in Somalia.

It can not be more appalling this fact, if at the same time we do not ask ourselves how much is being spent in destroying Libya. And this is how congressman Dennis Kucinich responds: This new war will cost us $ 500 million during the first week alone. Of course we do not have financial resources for that and will end up reducing funding for other important domestic programs. According to the same Kucinich, with the spent on the first three weeks in the northern African continent, to massacre the Libyan people, much could have helped the entire region of the Horn of Africa, saving tens of thousands of lives.

The reasons for the criminal intervention in Libya are not humanitarian, are based on the Malthusian assumption that "there is an excess of people in the world" and must be eliminated, generating more hunger, destruction and uncertainty. Generating, at the same time, more financial gains. In this sense, it is really unfortunate that in the opening message of the 66th UN General Assembly was not a call for immediate action to resolve the humanitarian crisis in the Horn of Africa, while ensuring that "the time has come act "on Syria.

Ladies and Gentlemen,

We cry, too, for the ending of the shameful and criminal blockade against the Republic of Cuba: block, which for over fifty years, has had the empire, with cruelty and brutality against the heroic people of José Martí.

Until 2010, are already nineteen votings in the General Assembly of the UN's that confirm the universal will to demand to the U.S. an end to the economic and commercial embargo against Cuba. Exhausted all the arguments of the international sense, it only remains to believe that such cruelty against the Cuban Revolution is the result of imperial arrogance to the dignity and courage shown by the rebellious Cuban people's sovereign decision to govern their destiny and fight for their happiness.

From Venezuela, we believe it is time to demand to the United States not only the immediate and unconditional end to the criminal blockade against the Cuban people, but the release of the 5 antiterrorist Cuban fighters held hostage in the prisons of the Empire for the sole reason of seeking to prevent illegal actions that terrorist groups prepared against Cuba under the umbrella of the United States government.

Mr. President of the General Assembly and distinguished representatives of the peoples of the world:
We want to reiterate: it is impossible to ignore the UN crisis. Faced with this same General Assembly we held in 2005, the United Nations model was exhausted. At that time, we proposed also the urgent need to its re-foundation.

Since then, nothing has been done: the political will of the powerful has been imposed. Of course: the UN, as it works today, obediently serves their interests. For us, it is clear that the United Nations does not improve or gets better from within. If the Secretary General, along with the Prosecutor of the International Criminal Court, are participating in an act of war, as in the case of Libya, there is nothing to expect from the current format of this organization. And there's no time for reforms: the UN does not accept any reform, the disease that it bears on the inside is deadly.

It is intolerable that there is a Security Council that gives its back, whenever it wants, to the clamor of the majority of nations, deliberately ignoring the will of the General Assembly. If the Security Council is a sort of privileged members club, what can the General Assembly do, what is its manoeuvre margin, when they are violating international law?

To paraphrase Bolivar -when referring specifically to the nascent imperialism in 1818 - enough of the laws are practiced for the weak and the abuses practiced by the strong. We can not be, the Peoples of the South, who respect the international law, while the North destroys and loots us, violating it.

If we do not assume, for once, the commitment to reestablish the United Nations, this organization will definitely lose the little credibility it has left. Its crisis of legitimacy will accelerate to the final implosion. In fact, that is how it happened to the body that was its immediate predecessor, the League of Nations.

An essential first step to begin to reestablish the United Nations would be to eliminate the category of permanent membership and the right to veto in the Security Council. Likewise, we should democratically maximize the decision power of the General Assembly. Also imposes, in the immediate, a thorough review of the UN Charter in order to proceed with drafting a new charter.

Peoples of the world:

The future of a multipolar world in peace, resides in us. In the articulation of the majority of the peoples of the planet to defend against the new colonialism and achieve balance in the universe that neutralizes imperialism and arrogance.

This broad, generous, respectful, inclusive calling, is addressed to all peoples of the world, but especially to the emerging powers of the South, who must assume with courage the role that is called upon to play in the immediate.

From Latin America and the Caribbean have come powerful and dynamic regional alliances that seek to set up a regional democratic space, respectful of the particularities, and eager to put the emphasis on solidarity and complementarity, strengthening what unites us and politically resolving what divides us. And this new regionalism supports diversity and respects the rhythms of each one. Thus, the Bolivarian Alternative for the Peoples of Our Americas (ALBA) advances as a vanguard experiment of progressive and imperialist governments, seeking formulas to break with the prevailing international order and strengthening the capacity of people to face, collectively, the factual powers. But this does not prevent its members to give a decisive and enthusiastic boost to the consolidation of the Union of South American Nations (UNASUR), a political bloc federating the 12 sovereign states of South America, to group them as Liberator Simon Bolivar called a "Nation of Republics." And beyond, the 33 countries of Latin America and the Caribbean are preparing to take the historic step of establishing a regional body bringing us all together, without exclusions, where together we can design policies that will ensure our wellbeing, our independence and our sovereignty, based on equality, solidarity and complementarity. Caracas, the capital of the Bolivarian Republic of Venezuela, is proud from now to host, next December 2 and 3, the Summit of Heads of State and Government that will found definitely our Community of Latin American and Caribbean States (CELAC).

We Venezuelans pin our hopes on a broad alliance of regional assemblies in the South, as the Union of South American Nations (UNASUR), CARICOM, SICA, the African Union, ASEAN and the ECO and, particularly, in inter-regional instances of articulation of emerging powers such as the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) should become an articulated attraction pole with the Peoples of the South.

I will conclude by recalling the great singer of the Venezuelan people: Ali Primera. In one of his songs he calls on us: "What is the struggle of men/ to achieve peace? / And what peace? / If they want to leave / the world as it is". Today more than ever, the worst crime against peace is to leave the world as it is: if we leave it as is, the present and the future are and will be determined by perpetual war. On the contrary, to achieve peace is to radically reverse everything that hinders, to say with the same Ali Primera, To make mankind human.

Hugo Chávez Frías
President of the Bolivarian Republic of Venezuela