21 sept. 2009

Overleg tussen de presidenten Chávez en da Silva over de dreiging van nieuwe Amerikaanse militaire bases in Colombia

De presidenten van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, Hugo Chávez Frías, en de Federale Republiek Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, hebben op woensdag 29 juli telefonisch overleg gehad, waarin beide leiders hun bezorgdheid uitspraken over de situatie in Honduras, de noodzaak van het herstellen van de democratie met de terugkeer van president Manuel Zelaya Rosales en de maatregelen die Venezuela heeft genomen met betrekking tot de dreiging die uitgaat van de plannen tot vestiging van Amerikaanse militaire bases in Colombia.


In een officiële verklaring is bekend gemaakt dat beide leiders hun betrokkenheid bevestigen om vooruitgang te boeken bij de versterking van de bilaterale betrekkingen tussen beide landen. De Braziliaanse president bevestigde ook zijn deelname aan de tweede Zuid-Amerika-Afrika Top, die in september in Venezuela zal worden gehouden, evenals zijn deelname aan het driemaandelijkse overleg met president Chávez Frías, ter versterking van de bilaterale samenwerking.Officiële verklaring:

De president van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, Hugo Chávez Frías, sprak vandaag door de telefoon met zijn ambtsgenoot van de Federale Republiek Brazilië, president Luiz Inácio Lula da Silva, over zeer belangrijke regionale kwesties en de voortgang in de nauwe relaties tussen beide landen.

Over Honduras spraken beide leiders hun bezorgdheid uit over de huidige situatie, met de nadruk over de noodzaak om de internationale druk op de coupplegers op te voeren, om de terugkeer van president Zelaya en het herstel van de democratie in dat broederlijke land te realiseren.

President Chávez sprak over het gevaar en de dreiging die uitgaat van de vestiging van Amerikaanse militaire bases in Colombia en gaf nader uitleg over de maatregelen die onze regering gedwongen heeft moeten nemen, om de vrede en stabiliteit in de regio te garanderen.

Ook is gesproken over de tweede Zuid-Amerika-Afrika Top, die op 26 en 27 september 2009 in Venezuela wordt gehouden. President Lula bevestigde zijn aanwezigheid en zijn inzet voor het houden van de top, die ongetwijfeld zal bijdragen tot een verdere versterking van een Zuid-Zuid-dialoog en samenwerking tussen onze regio's.

Beide presidenten feliciteerden elkaar met het bereikte compromis tussen de bedrijven PDVSA en Petrobras, dat van groot belang is voor een complementaire relatie tussen onze landen, om een volledige energie soevereiniteit te realiseren.

President Lula sprak over het aanstaande bezoek aan Venezuela van zijn adviseur Marco Aurelio Garcia, op 31 juli en 1 augustus, en het bezoek aan ons land van minister van Ontwikkeling, Industrie en Buitenlandse Handel, Miguel Jorge, op 19 en 20 augustus, die vergezeld wordt van een grote delegatie van Braziliaanse zakenlieden.

Ten slotte bevestigden beide leiders hun betrokkenheid bij de voortgang van hun driemaandelijkse bijeenkomsten, waarbij de exacte datum voor de derde bijeenkomst van dit jaar in september nog niet is vastgesteld, om tot verdere versterking van het strategische partnerschap tussen Brazilië en Venezuela te komen.


Paleis Miraflores
Caracas, 29 juli 2009Presidentiële Pers (donderdag 30-07-2009)

Latijns Amerika Informatie

laic@upcmail.nl