31 mar. 2008

Movimiento estudiantil Venezuela. Studenten Beweging Venezuela
Controversiële documentaire over de opositionele studenten beweging in Venezuela

En él se muestran sus vínculos con la organización serbia Otpor (Ahora Canvas), instituciones del gobierno estadounidense, con las juventudes de Berlusconi y el Vaticano entre otros por declaraciones del los estudiantes mismos. Las conexiones de los líderes estudiantiles se extienden al Partido Popular español, Nuevas Generaciones y la Fundación FAES.

In welke relaties aangetoond worden met de Servische Otpor (nu bekend als Canvas), met organisaties van de Noordamerikaanse overheid en met jeugdbewegingen van Berlusconi en het Vaticaan onder andere door verklaringen van de studenten zelf. De banden die Venezolaanse studentenleiders hebben met de Spaanse Partido Popular en Nuevas Generaciones en de FAES.

Se explican tambien los incidentes de la Universidad Central de Venezuela, donde se produjeron los más graves hechos de violencia durante la campaña contra la reforma constitucional.

Verder wordt er een andere kijk op de incidenten op de Centrale Universiteit van Venezuela gegeven.

Documental de David Segarra con colaboración de Tessa Marsman

Documentaire van David Segarra met medewerking van Tessa Marsman

26 mar. 2008

Entrevista a Eva GolingerEntrevista a la abogada e investigadora norteamericana realizada por Aporrea.org en la cual se analiza la actualidad de Venezuela y de América Latina.

20 mar. 2008

Persbericht Bolivariaanse Kring


Persbericht solidariteitsmanifestatie Den Haag 14 maart 2008


Op 14 maart jl. verzamelden een groep van mannen en vrouwen zich op
het bruggetje over het kanaal nabij de Venezolaanse ambassade in Den
Haag.

De Bolivariaanse Kring had een oproep gedaan aan verschillende
organisaties en personen in Nederland om solidariteit met de
Venezolaanse Regering te betuigen en de bezorgdheid te uiten over het
conflict tussen Ecuador en Colombia.

Er werd een solidariteitsverklaring door verschillende personen en
organisaties ondertekend (zie onder) en deze werd aan de Ambassadeur
van Venezuela overhandig. Hierin benadrukten zij hun afkeer van het
grove geweld dat dagelijks wordt ingezet om de ernstige
tegenstellingen op te lossen in de Colombiaanse samenleving en in
Latijns Amerika.

Op die dag de zon scheen in het water en de reflectie van het licht
deed de tekst op hun spandoek, waarin hun solidariteit met Venezuela
tot uitdrukking kwam, nog duidelijker naar voren komen. Meer licht
werpen op wat werkelijk gaande is in Venezuela is dan ook belangrijk.
Het levert een zuiver, objectief beeld op van een volk dat zich uit de
greep van de armoede bevrijdt en zich gesteund ziet door haar
democratische president, die constructieve verbeteringen op het gebied
van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn weet te bewerkstelligen.

Juist op een moment dat de Venezolaanse bevolking de kwaliteit van
leven daadwerkelijk voelt toenemen, krijgt het te maken met brute
aanvallen van buitenaf, zoals de systematische bedreigingen en daden
van agressie gericht tegen de regering van de Bolivariaanse Republiek
van Venezuela, evenals de bedreigingen die tot doel hebben de
veiligheid en de morele integriteit van president Hugo Chávez Frías te
ondermijnen.

Teneinde hun diepste afschuw en verontwaardiging over deze inhumane,
laffe handelwijze uit te drukken, lazen na afloop van de protestactie
op straat Rodrigo Rojas en Guadalupe Verwaayen van de Bolivariaanse
Kring Nederland de solidariteitsverklaring voor aan de ambassadeur van
Venezuela; Agustin Perez Celis.

Deze verklaring uit solidariteit met de ontwikkelingen en de strijd
van de volkeren in Latijns Amerika en van de Cariben werd zowel in het
Spaans als in het Nederlands voorgedragen.

De ambassadeur maakte aan het slot van het officiële gedeelte van de
bijeenkomst duidelijk aan het publiek de heldere berichtgeving over de
actuele gebeurtenissen in Venezuela en de vastbesloten inspanningen
van president Chávez zeer belangrijk te vinden en te waarderen, omdat
op basis hiervan een realistisch beeld wordt geschept van een land dat
een revolutionaire ontwikkeling doormaakt in het kader van de vrede.
Bolivariaanse Kring

Perscontact: Marian Eikelhof

010 - 4186953

cbholanda@gmail.com

http://bolivariaansekring.blogspot.com

Solidariteitsverklaring

In Nederland verklaren politieke organisaties en progressieve,
revolutionaire groepen en personen, die zich inzetten voor de vrede,
zich solidair met de ontwikkelingen en de strijd van de volkeren van
Latijns Amerika en van de Cariben.

We zetten ons gezamenlijk in met de krachtsinspanningen van deze
volkeren en regeringen en zijn met elkaar overeengekomen om onze
weigering en afkeer te tonen ten opzichte van:

1.De verraderlijke agressie van de Colombiaanse oligarchie gericht
tegen de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van het volk en
de regering van Ecuador.

2.De systematische bedreigingen en daden van agressie gericht tegen de
regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, evenals de
bedreigingen die ten doel hebben de veiligheid en de morele
integriteit van de democratische president, Hugo Chávez Frías, te
ondermijnen.

3.Het gebruik van geweld om de ernstige tegenstellingen op te lossen
die aanwezig zijn in de Colombiaanse samenleving en Latijns Amerika,
welke het gevolg zijn van de ellende en uitsluiting van de overgrote
meerderheid van de arbeiders en arbeidsters door het kapitalisme en
neoliberalisme, hetgeen de bron vormt van een voortdurende overtreding
van de mensenrechten.

4.Het staatsterrorisme van de oligarchische regering van president
Alvaro Uribe die op zijn beurt, de unilaterale doctrine adopteert van
de preventieve oorlog, die is geformuleerd door de Verenigde Staten,
en deze toepast in het interne Colombiaanse conflict waarmee hij een
tegengestelde positie inneemt tegenover het internationale recht en
voortdurend de mensenrechten overtreedt. Zoals in een recent geval,
waarin de commandant Raul Reyes, strijders van de FARC en verscheidene
burgers op Ecuatoriaans grondgebied op beestachtige wijze werden
vermoord, zonder het minste respect te tonen voor internationale
normen, die regelgevend zijn in gewapende conflicten van dit type en
bovendien het diplomatieke proces in gevaar te brengen dat voltooid
wordt.

5.De daden van de Colombiaanse regering, die zijn gebaseerd op de
doctrine van de preventieve oorlog van de Verenigde staten, waaruit
geen respect blijkt voor de soevereiniteit en de regering van Ecuador.
Deze doctrine van de regering van Bush, zoekt manieren om de
integratie en eenheid van de volkeren en landen van Latijns Amerika te
dwarsbomen.

Wij onderschrijven deze uiting van afkeur en veroordeling. Wij willen
hulp bieden en onze steun betuigen aan:

1.De wens die geuit is door de FARC om het humanitaire diplomatieke
proces te vervolgen en continuïteit te geven aan de inspanningen van
die landen, die hun wil hebben getoond om te participeren in de
verschillende fases van dit proces, met name Venezuela.

2.De inspanningen die zijn gerealiseerd door de soevereine regeringen
van Latijns Amerika en de Cariben, en die tot uitdrukking komen in de
voorwaarden van de 'Verklaring van Santo Domingo', in de Dominicaanse
Republiek, welke onderschreven worden door integranten van de groep
van Rio, waarin het compromis met de vrede, wederzijds respect en
geweldloosheid van de territoriale soevereiniteit van de volkeren en
landen van het gebied triomferen. In het bijzonder vallen de moed en
de compromisbereidheid van president Correa op.

3.De zichtbare, vastbesloten inspanningen van president Hugo Chávez
Frías in het kader van de vrede, het humanitaire onderhandelingsproces
en de integratie van de volkeren van Latijns Amerika en de Cariben.

'NEE' TEGEN DE IMPERIALISTISCHE OORLOG, 'JA' TEGEN DE VREDE, DE
SOCIALE GERECHTIGHEID EN DE SOLIDAIRE INTEGRATIE VAN DE VOLKEREN!


Círculo Bolivariano de Holanda,
Bolivariaanse Kring Nederland
cbholanda@gmail.com
http://bolivariaansekring.blogspot.comPepijn Brandon
Internationale Socialisten
http://socialisme.nu


Peter Noordendorp
Humanistische Partij, Nederland
http://www.humanistschepartij.eu

De Gemeenschap voor Menselijke Ontwikkeling
http://www.degemeenschap.info

Juntos Podemos Más Holanda
http://juntospodemosmas-holanda.blogspot.com

Luk Brusselaers
http://www.brusselaers.eu

Corrie van Dijk
Thomas Jansen
Cubadefend
http://cubadefend.nl


Aart Stevens
Het Haags Vredes Platform (HVP)
http://www.haagsvredesplatform.nl


Mirko vd Universitaire Activisten
http://www.universitaireactivisten.nl


Fundación Latinoamericana: FUNLA
http://www.funla.nl


Mobelus Annelies
Bracke Hervé
Zelzate - BelgiëInike Bekenkamp

Raquel Garcia Zerpa

Dr. Daniel Chavez

Roelf Turksema

Dr. Fiona Dove

Dr. Daniel Gómez


Antonio Carmona Baez
Bertil Videt
International Institute for Research and Education
http://www.iire.org


Jeroen Toussaint
Rode Morgen
http://www.rodemorgen.nl

CJB
Communistische Jongeren Beweging
http://www.cjb.nu--
Bolivariaanse Kring Nederland
Círculo Bolivariano de Holanda
http://Bolivariaansekring.blogspot.com
http://groups.google.com/group/SolidaridadBolivariana

19 mar. 2008

De leugens van Bush en de regering van de VS

Voorzitter van de PDVSA:Exxon Mobil is vernietigd in het Londens tribunaal.

Een Brits tribunaal annuleerde afgelopen dinsdag de bevriezing als preventieve maatregel van 12 duizend miljoen dollars aan activa van de petroleumbedrijven die toebehoren aan de staat Venezuela (de Pdvsa), hetgeen werd opgedragen door het Hoger Gerechtshof van Engeland en Whales op bevel van het Amerikaanse bedrijf Exxon Mobil.
'Ik ben tot de conclusie gekomen dat de rechterlijke orde te niet zal moeten worden gedaan' bevestigde de overheidspersoon Paul Wolker op het moment dat hij zijn vonnis uitsprak voor een feestvierend publiek in de zetel van het Hoger Gerechtshof.


Wij hebben ExxonMobil vernietigd in het tribunaal van Londen, het besluit valt honderd procent gunstig uit voor degenen die het land hebben vertegenwoordigd, verzekerde de minister van ennergie en mijnbouw, Rafael Ramirez, tijdens een telefonische conversatie met het staatskanaal van dat land, Venezolana de Television (VTV).

Samuel Moncada, ambassadeur van Venezuela in het Verenigd Koninkrijk, was van mening dat deze overwinning 'het begin van het einde' betekent van de pesterijen van ExxonMobil gericht tegen Venezuela.

'Dit is het begin van het eind van de treitercampagne van ExxonMobil tegen de Pdvsa en tegen Venezuela....Wij zijn blij dat het Gerechtshof van Engeland en Whales weigerde om zich te laten gebruiken als een instrument van Exxon om indruk te maken op het internationale toneel door middel van Venezuela.

Uit diplomatieke redenen misbruike ExxonMobile legale tactieken, oefende terrorisme uit volgens de wet en heeft verloren, voegde hij toe.

Tot op heden gaan de advocaten van ExxonMobile, de grootste petroleummaatschappij ter wereld, uit de weg om verklaringen te geven. Men kan zich niet herinneren of de petroleumgigant van het noorden in hoger beroep zal gaan tegen de beslissing.

Bron: TeleSur

Bolivariaanse Kring

18 mar. 2008

Ecuador celebrated it as a “victory"

OAS Countries Ratify Declaration of the Group of Rio

in Resolution Rejecting Colombian Incursion


The Ministers of Foreign Affairs of the OAS member countries approved on Tuesday morning a resolution rejecting the violation of the Ecuadorian sovereignty by Colombia.


The document, approved by the 25th Meeting of Consultation of OAS Ministers of Foreign Affairs, despite the United States’ reservation, ratifies the Declaration issued by the last Summit of the Group of Rio, held on March 7, 2008, in Santo Domingo, the Dominican Republic.

The President of this Meeting, Dominican Foreign Affairs Minister, Carlos Morales Troncoso, read loud the Resolution including nine considerations and recommendations. The first one was the decision of receiving “with great satisfaction the Declaration of the Heads of State and of Government of the Rio Group.”

The text recognizes that “the agreements reached on that occasion helped to pave the way toward overcoming the differences between Ecuador and Colombia.”

The OAS minister of Foreign Affairs reaffirmed “the full applicability of the principle of territorial sovereignty, enshrined unrestrictedly and without any exception in Article 21 of the OAS Charter, as a vital principle for harmonious relations among the nations of the Americas.”

Likewise, they reaffirmed “the full applicability of the principles enshrined in international law of respect for sovereignty, abstention from the threat or use of force, and noninterference in the internal affairs of other states, which are embodied in Article 19 of the Charter and are founding principles of the inter-American system—principles that are binding on all its member states in all circumstances.”

Also, they rejected “the incursion by Colombian military forces and police personnel into the territory of Ecuador, in the province of Sucumbíos, on March 1, 2008, carried out without the knowledge or prior consent of the Government of Ecuador,” and stressed it “was a clear violation of Articles 19 and 21 of the OAS Charter.”

The OAS countries also took “note of the full apology for the events that occurred and the pledge by Colombia, expressed by its President to the Rio Group and reiterated by its delegation at this Meeting of Consultation, that they would not be repeated under any circumstances.”

In the declaration, the OAS countries “reiterate the firm commitment of all member states to combat threats to security caused by the actions of irregular groups or criminal organizations, especially those associated with drug trafficking.”

They instructed “the Secretary General to use his good offices for the purpose of cooperating in the restoration and strengthening of cooperation between Ecuador and Colombia in the monitoring and security of its borders, examining the possibility of implementing, with the agreement of both countries.”

Regarding the report submitted by the commission headed by the Secretary General, José Miguel Insulza, who visited Ecuador and Colombia, it states that the foreign affairs ministers “took note” and thanked the countries comprising such commission: Haiti, Argentina, Brazil, Panama and Peru.

Finally, they asked the OAS Secretary General to present a report on this resolution in the next OAS General Assembly, to be held in Medellín, Colombia.

"Victory for Ecuador"

The Ecuadorian foreign Affairs, María Isabel Salvador, celebrated the resolution, drafted after a difficult negotiation, as a “victory” for her country.

“The resolution undoubtedly is a victory for Ecuador,” she said as she stressed that the document absolutely includes “all the elements” of the original resolution presented by Ecuador after the bombardment.

She explained that while the text “explicitly” adopts the declaration of the Group of Rio, “the difference is that the Group of Rio is comprised by Latin American countries; now we have achieved the ratification of these resolutions by all the OAS member countries.”

Salvador recognized that there was a strong confrontation among some members and that “the consensus was achieved by a reduced group.”

“There was a contribution made by some foreign affairs ministers: Brazil, Uruguay, Mexico (…) Chile, Bolivia, Venezuela,” she said and celebrated that the deadlock was overcome thanks to them.

“Maybe this is one of the mechanisms that should be reviewed by the OAS,” she pointed out as she referred to the fact that one country’s opposition can put obstacles in a forum.”

“Obstacles are due to the Colombian delegation’s intransigent position and clear interest in including issues that did not correspond to the central issue, which was the violation to sovereignty,” she explained.

On the other, hand, the United States objected a paragraph of the declaration, since it considered that it omitted a country’s “the right” to “defend itself.”

"Victory of Peace”

The Venezuelan Foreign Affairs Minister, Nicolás Maduro, assured that the resolution represents the victory of peace and justice against the warmonger positions of some nations.

“Peace has succeeded, as well as Latin America, the Caribbean, and the region’s big will and peace awareness.”

He considered that the position expressed in the resolution delivers “a crystal clear message (…) against boycotts, and intrigues.”

“Who boycotted? It’s crystal clear: the government of the United States; we all knew it and could smell it in the corridors,” he said.

He assured that the victory achieved at the OAS “reaffirms a path whose construction is underway.” The Latin American countries “played as a team and won,” Maduro stressed.

The Venezuelan foreign affairs minister said that the Latin American countries were the big winners in this ”game of peace.”

TeleSUR / March 18, 2008

Venezuela Beats US Exxon in Court

Caracas, (Prensa Latina) The victory by Petroleos de Venezuela state oil company in a London court against US Exxon Mobil Corporation was a lesson of dignity and firmness, Energy Minister Rafael Ramirez asserted on Tuesday.

Más abajo en español.In statements to Venezolana de Television, the also PDVSA president explained that the decision that favored this company pulverized media manipulation of the case that included freezing of $12 billion assets.

The transnational's allegations were ignored, and Judge Paul Walter is expected to issue a summary of his decision on Tuesday to announce on Thursday all the elements considered.

"Any action to favor attempts to freeze our assets or lead to pressure to bear on the bank has been lifted," said Ramirez.

"The governments willingness to defend our principles and our sovereignty has been ratified, always in favor of the peoples interests," he said.

"We have won one more battle, and the great news is that "Exxon has been defeated in London, the speeches were assessed and it was admitted that PDVSA and Venezuela were right. The lie that our industry was bankrupt, as part of manipulation against the people, was debunked," he said.

Exxon Mobil tried to put pressure on PDVSA, in the context of the arbitration, due to its withdrawal from the former Cerro Negro project, currently Petromonagas, after refusing to change to a joint venture, a measure established by the government.


Leccion de dignidad de petrolera venezolana en disputa con Exxon

Caracas, 18 mar (PL) La victoria de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un tribunal de Londres contra la estadounidense Exxon Mobil constituye una lección de dignidad y fortaleza, afirmó hoy el ministro de Energía, Rafael Ramírez.

En declaraciones a Venezolana de Televisión, el también presidente de PDVSA indicó que el fallo favorable a la corporación desmantela la manipulación mediática del caso relacionado con el congelamiento de activos por 12 mil millones de dólares.

Los alegatos de la transnacional, manifestó, fueron desestimados y se prevé que en el transcurso del día el juez Paul Walter emita un sumario de su decisión, para luego divulgar el jueves todos los elementos considerados.

De una vez se levanta cualquier acción dirigida a favorecer los intentos de congelar nuestros bienes y que incluso llevó a presiones sobre la banca, añadió Ramírez.

Con ello se ratifica la disposición del gobierno de “defender nuestros principios y nuestra soberanía”, siempre a favor de los intereses del pueblo, dijo.

“Hemos ganado una batalla mas”, expresó Ramírez, y la gran noticia es que “se ha derrotado la Exxon en Londres, los alegatos fueron valorados, se dio la razón a PDVSA y Venezuela”.

Asimismo, quedó descartada la mentira de que nuestra industria estaba quebrada, lo cual formó parte de la manipulación fraguada contra el pueblo.

Exxon Mobil buscó medidas de presión contra PDVSA en el marco del arbitraje por su salida del antiguo proyecto Cerro Negro (actual Petromonagas), tras negarse a migrar a la modalidad de empresa mixta establecida por el gobierno.16 mar. 2008

Referendum Venezuela

Quienes somos

El Círculo Bolivariano de Holanda es una alianza de personas y organizaciones que suscriben la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Círculo Bolivariano de Holanda apoya la aspiración del Presidente Hugo Chávez Frías y su gobierno hacia la igualdad social, democracia e integración de los países latinoamericanos como contraposición al neoliberalismo.
El Círculo Bolivariano de Holanda rechaza toda forma de intervención militar en la región y contra todo intento para aumentar las tensiones y para desestabilizar la zona.

El Círculo Bolivariano de Holanda quiere dar forma a su solidaridad a través de actividades de carácter político y cultural. Y, por sobre todo, quiere desenmascarar la información unilateral que ofrecen los medios de comunicación sobre la República Bolivariana de Venezuela y de América Latina en general.


Contacto: Círculo Bolivariano

www.circulobolivariano.nlRevolución Bolivariana

Activiteit in Den Helder

Nelson González,Caracas

12 mar. 2008

Info middag over Venezuela

Tarde informativa

De Bolivariaanse Kring Nederland nodigt U uit op een informatieve middag over Venezuela.

El Círculo Bolivariano tiene el agrado de invitarle a una tarde informativa sobre Venezuela.

Na de nederlaag van 2 December is er heel veel gebeurd in het land.
De sprekers Manuel Gutierrez en Rodrigo Rojas zullen vanaf 14 uur hun verhaal uiteenzetten.
De informatieve avond wordt in het Spaans met Nederlandse vertaling gehouden.

PROGRAMMA
Aanvang om 13:30 uur
Uiteenzetting met participatie van het publiek vanaf 14.00 tot met 15:30 uur
Vanaf 15:30 uur is er gelegenheid om in een vriendschappelijke en informele sfeer verder te gaan

Plaats:

DIDF: Wenslauerstraat 314
(Ten Katebuurt), Amsterdam

Datum: zondag 30 Maart

Nodigen u uit:

Bolivariaanse Kring Nederland

Link: Uitnodiging
tel: 0634425826

020-4235544

http://bolivariaansekring.blogspot.com

TARDE INFORMATIVA SOBRE VENEZUELA

El Círculo Bolivariano tiene el agrado de invitarle a una tarde informativa sobre Venezuela.
Después de la derrota electoral del 2 de diciembre, han ocurrido una serie de hechos en el país.
Expondrán, desde las 14 horas, Manuel Gutierrez y Rodrigo Rojas.
La tarde informativa será en español con traducción al holandés.

PROGRAMA:
Recepción: 13:30 horas
Exposición: 14:00 a 15:30 horas, con participación del público
A partir de las 15:30 horas están invitados a seguir participando del encuentro en un ambiente cordial e informal.

Lugar:

DIDF: Wenslauerstraat 314 (Ten Katebuurt),

Amsterdam

Fecha: Domingo 30 de marzo

Invita:

Círculo Bolivariano de Holanda

pinchar:Invitación
tel: 0634425826

020-4235544


http://bolivariaansekring.blogspot.com

Venezuela popular

5 mar. 2008

Leugens van de Colombiaanse regering willen van het slachtoffer de belager maken


Ambassadeur van Venezuela in de OEA (OAS, Organization of American States)

Jorge Valero waarschuwde voor de noodzaak om het Colombiaanse diplomatieke vuurwerk van leugens af te wijzen, die als afleiding bedoeld is van de ernstige schending van de soevereiniteit van Ecuador.

Evenzo veroordeelde hij dat de Colombiaanse regering, in een vermeend gevecht tegen het terrorisme, staatsterreur en genocide in de regio uitoefent door middel van het Plan Colombia, en de fatale ervaring van Irak probeert te verplaatsen naar Amerika.

Jorge Valero, ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela in de Organización de Estados Americanos, OEA, (OAS, Organization of American States), klaagde afgelopen dinsdag de schending aan van de Afspraken van de organisatie getekend door Colombia en schaarde zich bij de luide veroordeling door de landen van het zuidelijk halfrond van de door de regering van Alvaro Uribe erkende en gepleegde militaire invasie in Ecuador.

Hij zei dat Venezuela de drie voorstellen ondersteunt voorgesteld door Ecuador voor het aanwijzen van een commissie die in situ onderzoekt wat er is gebeurd en hierover informatie presenteert, zo ook het niet later dan 11 maart vaststellen van een vergadering van hooggeplaatsten uit diverse landen zodat er tot een standvastige en sterke uitspraak kan worden gekomen over dit thema.

Valero wees de leugens waarin de regeringen van Ecuador en Venezuela worden beschuldigd terroristen te steunen af die de Colombiaanse hooggeplaatsten probeerden te verkondigen in een buitengewone vergadering, ze presenteerden vermeende informatie gevonden in een computer op Ecuatoriaans grondgebied waar de slachting plaatsvond.

“Wij moeten niet toestaan dat het hoofdthema wordt afgeleid. Dat het slachtoffer de rol van belager krijgt...”

Hij aanvaarde niet dat Colombia, in een vermeende strijd tegen het terrorisme, staatsterrorisme uitoefent en genocide pleegt in de regio, tevens veroordeelde hij de Colombiaanse poging om de rampzalige ervaring van Irak over te plaatsen naar Amerika. “Wij veroordelen de strijders van Colombia hun intense problemen verplaatsen naar andere landen” zei hij, en waarschuwde dat de vrede van het halfrond in gevaar was door het illegale gedrag van de Colombiaanse regering.


Bron: minci.gob.ve

3 mar. 2008

In memoriam: Raúl Reyes

Ter gedachtenis aan Luis Edgar Devia,beter bekend als Raúl Reyes

klikken op de foto, Nederlands ondertiteld :

Raúl Reyes

Laatste video/ ultimo video: Raúl Reyes

Klikken-pinchar: photo

Raúl Reyes

Verklaring van de Minister van Energie en Aardolie van Venezuela

De Minister van Energie en aardolie van Venezuela, Rafael Ramírez, verklaarde bij de Nationale Assemblee (het Congres) de documenten die de relatie aantonen tussen het vorige bestuur van de Staats Olie maatschappij (Pdvsa) met multinationals, waarbij Venezuela voor een internationale rechtbank gedaagd kan worden zoals nu door Exxon, dit alles in strijd met de soevereiniteit van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

In zijn betoog bracht Ramírez de "vreselijke druk" in herinnering die het Venezolaanse parlement moest doorstaan veroorzaakt door de transnationale olie maatschappijen die investeringen in het olie gebied van Orinoco hadden. Deze transnationale maatschappijen wilden dat "de wetten de overeenkomsten van het genootschap moesten erkennen zoals die waren", hetgeen voor de Venezolaanse Staat betekende dat het de meerderheid van de aandelen van deze investeringen van het gebied van Orinoco niet kon bezitten, zoals in de nationalisatie wordt gestipuleerd.

Het negatieve antwoord van de gedeputeerden op de eisen van de transnationale bedrijven, was de aanleiding voor het "saboteren van de olieproductie" van de Staats olie maatschappij (Pdvsa) vanaf december 2002 en februari 2003 met een verlies van 14 duizend miljoen dollars.

Hij legde uit dat alle agressie tegen de Regering van Hugo Chávez zoals de coup van April 2002, waarbij Chávez gedurende 47 uur uit de macht werd gezet "een sterke impact heeft op de olie die de belangen van de transnationale bedrijven dient", hetgeen hij benadrukte.

Hij voegde hieraan toe "het gaat om wie de rente van de olie krijgt en ten gunste van wie"

Hij waarschuwde de multinationals dat "de olie (uit Venezuela) van de Venezolanen is", evenals de winst die de olie genereert en dat de bedoeling van de multinationals is om "de rijkdommen mee te nemen".

De minister maakte bekend dat het zojuist afgelopen Congres van de Venezolaanse Republiek haar goedkeuring had gegeven aan de multinationals om de staat en de Pdvsa voor een internationale rechtbank te dagen maar eigenlijk vallen deze kwesties onder de Venezolaanse Rechtsstaat, want dit is een "soevereiniteitskwestie".

De twee instanties die "bevoegd" zijn door het vorige Congres zijn: het Internationale Centrum met betrekking tot investeringen (Ciadi), afhankelijk van de Wereld Bank, en de Internationale Kamer van Koophandel (CIC).

Volgens Ramírez is de Ciadi een instantie met "een bedroevende geschiedenis van acties gericht tegen soevereine landen".

Een andere maatregel die door de vorige regeringen werd aangenomen was hetgeen Ramírez bestempelde als "dankzij de vierde Republiek" met het doel de multinationals een impuls te geven, te weten de basis belasting verlaging zoals de belasting op de rente.


Toen de Exxon 12 duizend miljoen dollars bevroor

Afgelopen donderdag 7 Februari verzekerde een woordvoerder van het aardolie bedrijf Exxon Mobil dat het bedrijf een aantal juridische bevelen bij verschillende internationale rechtbanken heeft bemachtigd om 12 duizend miljoen dollars van het werkelijke bezit van het aardolie staatsbedrijf van Venezuela (Pdvsa) te bevriezen, deze eis is september jongstleden ingediend in het kader van de bemiddeling door het bedrijf tegen de Venezolaanse Staat, omdat dit bedrijf uit het project werd teruggetrokken om aardolie te winnen langs de aardolie velden van de Orinoco (Zuidoosten). Deze velden werden door de Regering genationaliseerd om de energetische soevereiniteit van het Zuid-Amerikaanse land te beschermen.

Het bedrijf kreeg van het "Hoog gerechtshof van Londen (U.K) een bevel om het werkelijk bezit van het aardolie staatsbedrijf van Venezuela (Pdvsa) te bevriezen, dit bevel verbiedt aan Pdvsa hun vermogen, dat tot 12 duizend miljoen dollars reikt, in de hele wereld te mogen gebruiken", volgens Margaret Ross, medewerkster van Exxon Mobile. Volgens het bedrijf, het grootste in de wereld op het gebied van aardoliewinning, hebben rechtbanken uit Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten, een oordeel ten gunste van het bedrijf geveld en is het werkelijke bezit van Pdvsa in hun rechtsgebieden bevroren.

De verklaring van Exxon Mobile werd direct door Minister Ramírez ontkend die uit- legde dat "geen enkele werkelijk bezit" van Pdvsa was bevroren; de internationale rechtbanken hadden een tijdelijke beslissing genomen die herroepbaar kon zijn op het moment dat Venezuela haar verklaring presenteerde.

Het wetsbesluit tot nationalisatie van de aardolie velden van de Orinoco, waarin dagelijks rond 500 duizend tonnen ruwe olie wordt geproduceerd, werd maart jl. door de president van Venezuela, Hugo Chávez ondertekend, maar het werd al op 1 Mei 2007 bekrachtigd.

"Dit is een werkelijke nationalisatie van onze natuurlijke voorraden" riep Chávez uit toen hij de liberalisering van de Venezolaanse aardolie industrie van de jaren 90 bekritiseerde.

Het normenstelsel bepaalt dat Pdvsa minimaal voor 60 % moet participeren in de aandelen van het genootschap door middel van het oprichten van gemengde bedrijven.

Van de dertien particuliere bedrijven die al jaren rijk werden van de olievelden van de Orinoco, besloten slechts twee bedrijven, beiden afkomstig uit de Verenigde Staten, liever de olie winning achter te laten dan hun economische winsten te zien verminderen: Exxon Mobil en ConoPhillips.

Ondertussen aanvaardden Total (Frankrijk), Statoil (Noorwegen), Chevron (VS) en BP (GB) dat Pdvsa het merendeel van de aandelen van het genootschap van de gemengde aardolie bedrijven bij de olievelden van de Orinoco in handen kreeg.

Merkwaardig genoeg, blijkt Exxon Mobil de eerste overeenkomsten te ondertekenen die Venezuela toestaan om het merendeel van de aandelen van de projecten op zich te nemen.

"Van de dertiende betrokkene bedrijven, hebben tien de documenten ondertekend" verklaarde April jongstleden de Venezolaanse Minister van Energie en aardolie, Rafael Ramírez.

De volledige terugtrekking van beide bedrijven vindt plaats nadat hun bezittingen door de Pdvsa zijn onteigend vorig jaar Juni. Deze bedrijven overlegden met Pdvsa genoegdoening eisend.

Het voorstel van Venezuela werd door Exxon echter niet gewaardeerd en de toezegging van Venezolaanse kant tot schadeloosstelling genegeerd. Op zes december diende Exxon een eis tot arbitrage in bij Ciadi, gezeteld in Washington. 'We zijn teleurgesteld in het feit dat de onderhandelingen geen succes hebben gehad' aldus de woordvoerder van Exxon, Len D'Eramo tegenover AFP in september 2007. Met de nationalisatie van de aardolie velden van Orinoco heeft Pdvsa haar actieve participatie vergroot en is ze de belangrijkste aandeelhouder geworden tegenover de akkoorden met multinationals.


TeleSur.

1 mar. 2008

Prominent British Figures Call on ExxonMobil to Respect Venezuelan Sovereignty

Over 50 prominent figures representing a wide section of British society have signed a statement raising concern over legal action taken by oil giant ExxonMobil to prevent the Venezuelan government from exercising its right to control its natural resources. They have urged ExxonMobil to work for "the amicable settlement" of its dispute with the Venezuelan state oil company PDVSA through international arbitration.

The statement is published as Venezuelan state oil company PDVSA goes to the High Court to appeal an English court's decision to freeze its assets in England and Wales.

The statement points out that "The action by ExxonMobil was in response to the policy of the Venezuelan government to take back majority control of their own oil resources. Unlike other international oil companies, where some 30 out of 32 contracts have been successfully renegotiated and amicable agreements and compensation terms reached with the Venezuelan government, ExxonMobil refused the terms offered."

The statement concludes "We further restate our support for Venezuela's national sovereignty, including the right to determine its own policy in relation to its oil and natural resources in favour of the people of that country, rather than in the interests of multinational companies."

Signatories to the letter included writer and film-maker John Pilger, veteran political activist Tony Benn, Bruce Kent, Vice President of CND, Ann Pettifor, founder of Jubilee 2000, Brian Wilson, Chair of the Scottish Venezuela Society, an MEP and many MPs from 5 parties, a number of leading writers, artists and academics and many senior national trade union leaders.

Colin Burgon MP, Chair of Labour Friends of Venezuela group of parliamentarians said: "Millions of Venezuelans are now benefiting from free healthcare and education thanks to the Chavez government's greater control over that country's oil resources. Government's must have the right to be able to put the interest of people ahead of company's profits".

UNISON Deputy General Secretary Keith Sonnet, added that, "This sends a clear message internationally, including to the Bush administration, that Venezuela's right to self-determination must be respected, rather than the wishes of multinational companies to make profits."

Gordon Hutchison, Secretary of the Venezuela Information Centre, said "There are many voices in Britain who strongly oppose ExxonMobil's attempts to undermine the right of Venezuela's democratically elected government to control its own resources."

The full text of the statement and full list of signatures is as follows:

STATEMENT RE EXONNMOBIL AND PDVSA

We note with deep concern that on 7 February an English court granted an injunction to US multinational oil company ExxonMobil freezing the assets of the Venezuelan oil company PDVSA in England and Wales. The order covered assets to the value of US$12 billion.
The Venezuelan Government was given no notice of the case and was not afforded any opportunity to be represented at the hearing.

This week PDVSA will appeal the decision in the High Court and seek to revoke the injunction.
The action by ExxonMobil was in response to the policy of the Venezuelan government to take back majority control of their own oil resources. Unlike other international oil companies, where some 30 out of 32 contracts have been successfully renegotiated and amicable agreements and compensation terms reached with the Venezuelan government, ExxonMobil refused the terms offered.

We believe that the action by ExxonMobil, and the ruling by the court, contravenes the right of the democratically elected government of Venezuela to exercise sovereignty over its natural resources. The nationalisation of Venezuela's state oil company, holder of some of the world's largest oil reserves, under the government of President Hugo Chavez has allowed Venezuela to tackle a range of social inequalities, by taking back the oil wealth and redistributing it to benefit the Venezuelan people.

We urge the amicable settlement of this dispute through arbitration under the auspices of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, a body of the World Bank, as sought by the Venezuelan government in compliance with the terms of the contract signed between PDVSA and ExxonMobil in 1995.

We further restate our support for Venezuela's national sovereignty, including the right to determine its own policy in relation to its oil and natural resources in favour of the people of that country, rather than in the interests of multinational companies.

SIGNATURES
Diane Abbott M.P (Labour)
Tony Benn
John Pilger
Bruce Kent
Prunella Scales
Caroline Lucas MEP
Gordon Hutchison, Secretary, Venezuela Information Centre (VIC)
Brian Wilson, Chair, Scottish Venezuela Society
Ann Pettifor, Fellow, New Economics Foundation
Neal Lawson, Compass
Graeme Smith, General Secretary. STUC
Keith Sonnet, Deputy General Secretary, UNISON
Ken Loach
Colin Burgon M.P (Chair, Labour Friends of Venezuela)
Jon Cruddas M.P (Treasurer, Labour Friends of Venezuela)
Mike Hancock M.P (Liberal Democrat)
Adam Price M.P. (Plaid Cymru)
Angus MacNeil M.P. (Scottish National Party)
Richard Harvey
David Hillman
Jon Trickett M.P (Secretary, Labour Friends of Venezuela)
Jeremy Corbyn M.P
Victoria Brittain
Graham Goddard, Deputy General Secretary, UNITE
Billy Hayes, General Secretary CWU
Owen Tudor, Head of European Union and International Relations, TUC
Rodney Bickerstaffe
Sue Branford, Chair, War on Want
Richard Gott
Doug Nicholls, National Secretary CYWU/UNITE
Derek Wall, Green Party
Cllr. Salma Yaqoob
Hazel Marsh, University of East Anglia
Andy Bain, President TSSA
Maggie Bowden, General Secretary, Liberation
Ruqayyah Collector, Black Students Officer, NUS
Marie Daley, UCU National Executive Committee
Michael Derham, Northumbria University
Bill Greenshields, Vice-President NUT
Chris Kitchen, General Secretary NUM
Matt Wrack, General Secretary FBU
Dr Mandy Turner, University of Bradford
Dr Kaveh Moussavi, University of Oxford
Paul Laverty
Gerry Doherty, General Secretary TSSA
Baljeet Ghale, President NUT (personal capacity)
Joe Marino, General Secretary, BFAWU
Dr. Francisco Dominguez, University of Middlesex
Doreen Massey, Open University
Martin McIvor, Editor, Renewal
Gerry Morrissey, General Secreary, BECTU
Linda Newman, President UCU
Diana Raby, University of Liverpool
Mick Shaw, President, FBU

http://www.minci.gob.ve