26 feb. 2008

Extreme Armoede in Venezuela

President Hugo Chavez verzekerde dat de extreme armoede in Venezuela met 54% is verminderd in de laatste negen jaren.
De extreme armoede in Venezuela is met 54% verminderd in de laatste negen jaren, in 1996 leefde 42,5% van de bevolking in een situatie waarin werd overleefd van dag tot dag, de metingen hierover in 2007 noteerden dat deze cijfers zijn gedaald naar 9,4%.
Zo benadrukte de Venezolaanse president, Hugo Chavez Frias, toen hij details aanbood van de balans van negen jaren van zijn regering die op 2 februari 1999 begon.
"Dat moet op nul uitkomen zoals wij hebben gedaan met het analfabetisme" zei de president over het cijfer, na de nadruk te hebben gelegd op de valsheid van enkele versies in de pers die de verjaardag in kwestie citeerden terwijl ze verzekerden dat de armoede in Venezuela rauwer is geworden tijdens zijn regering.
In relatie met de armoede in het algemeen zei hij dat dit is gedaald tot onder de 50,4% uit 1998, naar 33,07% in 2007 wat een vermindering betekent van ongeveer 30%.
Tevens benadrukte hij dat de Index van de Menselijke Ontwikkeling (HDI,
Human Development Index) een internationale maatstaf die de Verenigde Naties gebruikt, waarin 0 het minimum is en 1 het maximum is, gestegen is van 0,691% in 1998 naar 0,878% wat betekent dat het gestegen is met 33%.
Om het HDI te bepalen van de landen waar de VN uit bestaat, meet de VN met variabelen van het sociaal-economische type zoals onder andere de graad van alfabetisering, onderwijs en de levensverwachting bij de geboorte.
De balans toont ook dat de kindersterfte gedaald is van 21,4% in 1998 naar 13% in 2007, wat een antwoord is op het specifieke beleid van massale inentingen, wat in overeenstemming is met waar Chavez op heeft gewezen.
De toegang van de bevolking tot drinkwater is ook een verdienste van deze regering, tegenwoordig genieten 92 van de 100 Venezolanen van dit voordeel, terwijl in 1998 het er 80 waren.
De scholingsgraad steeg tot een 60,6%.
Aan de andere kant wees het staatshoofd er op dat de bruto scholingsgraad gemeten vanaf de kleuterschool 60,6% had in het schooljaar 2005-2006, wat een tussenjaarlijkse groei weergeeft van 4% in deze variabele gedurende de laatste negen jaren.
Gedurende de presentatie van de regeringsbalans naar aanleiding van zijn negende regeringsjaar, legde Chavez uit dat dit cijfer op 44,7% stond gedurende het schooljaar 1997-1998.
Hij voegde er aan toe dat de groei van deze graadmeter werd gedreven door, onder andere, het project Simoncito, dat uit een miljoen kinderen bestaat van 0 tot 6 jaar die opgenomen zijn in het Venezolaanse schoolsysteem.
De inflatie is de laagste van de laatste 4 presidentiële periodes.
De gemiddelde jaarlijkse inflatie-index van de laatste vier presidentiële periodes toont aan dat die van de tegenwoordige regering de laagste is met 18,4%. De hoogste werd geregistreerd gedurende de regering van Rafael Caldera, met 59,4%
De president Chavez onderstreepte het feit toen hij vragen stelde over beschuldigingen van de sectoren van de oppositie volgens hen is de inflatie één van de grootste kwaden van de huidige regering.
Hij verwees zo ook naar de presidentiële periode van Carlos Andres Pérez (1989-1993) die zich kenmerkte door een inflatie-index van gemiddeld 45,3%.
De Venezolaanse president belichtte deze cijfers gedurende een speciale toespraak die deze zaterdag is uitgezonden vanaf het Paleis Miraflores met als reden zijn negen jaar zitting als nationale leider.


Bron: Gobierno en línea - vertaald door Guadalupe Verwaayen