1 jul. 2009

Solidariteitsbijeenkomst tegenover de Ambassade van Honduras


Aanstaande vrijdag 3 juli komen we bij elkaar om onze solidariteit te betuigen met het volk van Honduras en de democratisch gekozen president Manuel Zelaya.

We vragen je ons te steunen. We rekenen op jouw aanwezigheid.

Vrijdag 3 juli om 16 uur bij de Burgemeester patijnlaan 1932 2585 CB Den Haag

Solidariteitsverklaring Honduras/ Manuel Zelaya

De Bolivariaanse Kring van Nederland sluit zich aan bij de solidariteit met het volk van Honduras en met de democratische en legitieme regering gevormd door President Manuel Zelaya.
We verwerpen openlijk de ontvoering van de president van Honduras, zo ook de agressie tegen de ambassadeurs van Cuba, Nicaragua en Venezuela.

Wij veroordelen de ontvoering van de Minister van Buitenlandse Zaken, Patricia Rodas, en we voelen mee met de pijn die deze staatsgreep de families van de slachtoffers brengt.
We roepen hierbij de Internationale Organisaties op om de vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid van het volk van Honduras te eisen.

Wij verzoeken de democratische landen om de tijdelijke Regering die door de coup plegers is geïnstalleerd niet te erkennen en de terugkeer van democratie op te eisen.
Wij steunen ferm de eenheid van de ALBA landen. Deze Bolivariaanse eenheid dat een regionaal voorstel is voor intergratie met een nieuwe economische moraal, met als doel armoede en de sociale uitsluiting te verbannen.

Deze broederlijke landen nemen vandaag hun verantwoordelijkheid en steunen de democratisch gekozen president Zelaya, en zijn volk die zich vandaag mobiliseert om hun president en de Democratie te redden.

De nobele idealen van president Zelaya zien we vandaag op brutale wijze ingeperkt door een machtige sociale sector vanuit het Leger, een sector vanuit de Gerechtelijke macht, een gedeelte van de Regering, die een vals beeld willen geven wat betreft de Rechtsstaat.
Wij roepen de soldaten van Honduras op om niet te schieten op hun volk.
Wij roepen de internationale gemeenschap op om zich niet te laten misleiden, de militaire staatsgreep is illegaal en antidemocratisch.

Wij manifesteren onze grote zorg om de gevangenen en de vervolgden. We veroordelen de doden veroorzaakt door de fascistische onderdrukking tegen een ongewapend volk.
Het volk van Honduras en hun president Manuel Zelaya, zijn niet alleen. Onze afkeuring van deze staatsgreep sluit zich aan bij de eis om rechtvaardigheid vanuit de gehele wereld.
De vrede van Latijns Amerika is in gevaar. Het is legitiem en rechtvaardig om met de economische afhankelijkheid te breken.
De kapitalistische crisis neemt nieuwe vormen aan, laten wij niet toestaan dat het onbeschermde volk de consequenties betaalt van het kapitalistische systeem.

Ja voor Participatieve Democratie, voor het recht van het Hondurese Volk om geraadpleegd te worden.

Omwille van de Democratie en de Vrede. Laten wij het onrecht in Honduras veroordelen.Bolivariaanse Kring van Nederland.

Holanda 30-06-2009
http://www.circulobolivariano.nl
info@circulobolivariano.nl