17 ene. 2009

CUBA EN VENEZUELA, ÉÉNZELFDE VLAG... ÉÉNZELFDE REVOLUTIE


Het CREA theater in Amsterdam was het podium om Cubanen, Venezolanen, Nederlanders en burgers van andere nationaliteiten bijeen te brengen om de om de inmiddels 50 jarige Cubaanse Revolutie en de 10 jarige Venezolaanse Revolutie te vieren.

Deze activiteit was georganiseerd door de Bolivariaanse Kring van Nederland en andere organisaties als: Cubasol; Cubadefend; Werk Brigade van Jose Marti en de Communistische Jongeren Beweging. De compleet gevulde zaal diende allereerst als platvorm ter analyse van de ontwikkeling en de huidige situatie van beide politieke processen.

Óscar de Los Reyes en Agustín Pérez Celis, ambassadeurs van Cuba en Venezuela, deelden de verantwoordelijkheid om respectievelijk vragen en bezorgdheden van de aanwezigen te beantwoorden. Zij werden hierin bijgestaan door Rodrigo Rojas en Guadalupe Verwaayen, leden van de Bolivariaanse Kring in Nederland.

Ten overstaan van een aantal vragen die een herhaling was van wat de massa media heeft aangericht, antwoordde de Cubaanse diplomaat dat de resultaten van de revolutie in zijn land beschreven staan in rapportages van de Verenigde naties, welke het Caribische land erkend als één van de meest gevorderde landen met betrekking tot het onderwijs, de gezondheidszorg, veiligheid, sport, cultuur en andere gebieden waarin veel landen, die als ontwikkeld worden beschouwd , deze niveaus van ontwikkeling niet hebben kunnen bereiken.

De Venezolaanse diplomaat benadrukte van zijn kant, het herkenen van de richtlijn uitgestippeld door Fidel Castro te erkennen. Hij benadrukte ook dat de levenspeil van de Venzolanen vandaag de dag de verwachtingen te boven is gegaan, ondanks de armoedige omstandigheden waarin het land werd aangetroffen door de Bolivariaanse Revolutie. Het is ook de verwachtingen van internationale organismen als de VN te boven gegaan, welke in hun laatste rapportages Venezuela erkennen als het land, na Cuba, met de hoogste levensverwachting in Latijns-Amerika. Dit is een van de successen naast andere successen die tijdens het evenement naar voren werden gebracht.

Op het gebied van cultuur werd de activiteit vertegenwoordigd door de troubadours/zangers Yolanda Delgado en Darvin Romero Montiel, die liederen op het Latijns-Amerikaanse politieke vlak van andere auteurs en van zichzelf vertolkten.

Pers & Culturele afdeling, Ambassade van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela in Nederlanda
15/01/09