3 dic. 2008

Bolivariaanse Kring ontmoet Eva Golinger in Carácas

In april 2008 ontmoette de Bolivariaanse Kring Eva Golinger in Carácas waar zij deelnam aan het Congres van de Wereldraad voor de Vrede dat met succes werd gehouden in april 2008 in Venezuela.

Eva Golinger is een Venezolaans-Amerikaanse juriste en schrijfster. Wij spraken met Eva over haar boeken en haar motivatie. Eva haar werk is misschien het beste te typeren als vlot geschreven, met inhoud en een boodschap: haar politieke en sociale missie. De politieke betrokkenheid van Eva gaat verder dan haar bloedbanden met Venezuela, het is een gevoel voor sociale gerechtigheid en verantwoordelijkheid, in haar jeugd meegekregen van haar moeder.

Eva In het interview stipten wij even Golinger haar eerste boek aan The Chávez Code: Cracking United States Intervention in Venezuela (Olive Branch Press 2006) over de openlijke inmening van de VS in de binnenlandse politiek tegen Chavez in Venezuela.

Vervolgens gingen wij uitgebreid in op haar nieuwe boek: Bush vs. Chavez: Washington's War Against Venezuela (Monthly Review Press 2007)

Eva vertelt dat zij in haar boek op basis van vrijgegeven overheidsdocumenten van de VS de pogingen beschrijft die genomen zijn door de VS om de democratisch gekozen Chavez en de Venezolaanse regering te ondermijnen. Het Nederlandse eiland en grondgebied Curaçao speelt hierbij een geopolitieke rol. Curaçao ligt 40 mijl uit de Venezolaanse kust en huisvest een Forward Operating Location (FOL) met 200 VS-militairen in het kader van het Amerikaanse Plan Colombia. In 2002 bezocht het Amerikaanse oorlogsschip USS Saipan met 1400 mariniers en 35 helikopters aan boord het eiland. Bekend is dat de Saipan het belangrijkste landingsschip is voor invasies van de VS-marine.

Curaçao bleek vanaf 2002 van groot politiek belang.

In 2006 stuurden de Amerikanen een nóg grotere vloot naar Curaçao, het vliegdekschip USS George Washington met een geleide van drie oorlogsschepen, 85 gevechtsvliegtuigen en meer dan 6500 mariniers. Hiermee werd de spanning verder opgevoerd.

Tevens werd in juni 2006 als oefening de operatie Joint Caribbean Lion uitgevoerd met als doel het arresteren van de terroristische oefenvijand en rebellenleider 'Hugo de Grote', een naam die weinig aan de verbeelding overlaat.

Als je haar boek gelezen hebt dan zou je zoals Eva Golinger zegt:"geraakt moeten zijn en klaar staan om in actie te komen".

We nemen afscheid van Eva. Want Eva Golinger heeft het druk, zij gaat weer terug naar het Congres van de Wereldraad voor de Vrede. Het was een boeiend en inspirerend gesprek.

Link hier het gesprek: In gesprek met Eva Golinger

Guadalupe VerwaayenBronnen:
http://www.chavezcode.com

http://www.venezuelanalysis.com/news/2073

http://www.stopusa.be/scripts/texte.php?section=CM&langue=2&id=25756 Counterpunch,

Inter Press Service