20 dic. 2009

Solidariteitsverklaring

CB
De Bolivariaanse Kring van Nederland deelt de zorgen van de President Hugo Chávez betreffende de mobilisatie van de militaire troepen van de Verenigde Staten in Colombia en in de rest van het Latijnsamerikaanse continent.

Vandaag kondigt men aan dat de Nederlandse Antillen zich voorbereiden om de militaire steun aan de Verenigde Staten uit te breiden. Curaçao heeft al bases toegekend aan de Noordamerikaanse militairen voor een antidrugsproject in de regio. Een project dat zijn doelstelling niet heeft gehaald want de drugsproduktie noch de produktievelden noch de smokkel zijn afgenomen. Deze militaire eenheid tussen Curaçao, Nederland en de Verenigde Staten dient alleen ter versterking van de imperialistische oorlogskracht in de regio en vormt hiermee een bedreiging voor de progressieve regeringen die de sociale onrechtvaardigheid aan het uitbannen zijn.

Deze nieuwe dreiging maakt ons enorm bezorgd. De Regionale Vrede is in gevaar en wordt geprovoceerd door de irrationele mobilisatie van militaire troepen van de Verenigde Staten die samenspannen met hun geallieerden.

De interferentie van de Verenigde Staten in de militaire dictaturen van de vorige eeuw werd in het begin onderschat door de media en door de geallieerden van die dictaturen. De Noordamerikaanse steun was bewaarheid. Dit wordt zelfs bevestigd door de eigen functionarissen uit die tijd.

Het begin van deze XXIste eeuw wordt opnieuw bedreigd door de imperialistische interferentie van de Verenigde Staten. De coup van 2002 in Venezuela is een voorbeeld hiervan. De installatie van de civiel-militaire dictatuur in Honduras is nog een bevestiging van deze interferentie. Zo is ook de internationaal afgewezen blokkade van Cuba nog een voorbeeld van de imperialistische bemoeienis van de Verenigde Staten in Latijnsamerika.

Wij sluiten ons aan bij de oproep voor de vrede van de president Hugo Chávez. Wij vragen de Nederlandse regering om voor de vrede te kiezen en niet voor de oorlog.

Ook vragen wij het Europese Parlement om een onderzoek in te stellen naar de Noordamerikaanse militaire mobilisatie in het Latijnsamerikaanse continent.

Wij doen een oproep aan de vrienden van het Bolivariaanse Proces om deze socialistische revolutie te verdedigen en ook zich te mobiliseren voor de vrede in Latijnsamerika.

"Unámonos y seremos invencibles" (Simon Bolivar)

“Laten wij ons verenigen en wij zullen onoverwinnelijk zijn” (Simon Bolivar)

Bolivariaanse Kring van Nederland
info@circulobolivariano.nl