8 abr. 2010

Verklaring van de Wereld Vredesraad (WVR) over de recente aanval van het Europees Parlement tegen Cuba

De WVR verwerpt nadrukkelijk de recente resolutie van het Europees Parlement (EP), waarin Cuba wordt beschuldigd van "schending van de mensenrechten" ter gelegenheid van het overlijden van een veroordeelde Cubaanse crimineel, die in hongerstaking ging.

De resolutie van het EP is immoreel en vol politieke motivatie, het bewijst eens te meer de rol van de Europese Unie (EU) en haar inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van vele landen, met als doel deze te destabiliseren, en de uiteindelijke omverwerping van de socialistische regering van Cuba.

Het is een meedogenloze interventie van imperialistische aard die hand in hand gaat met de Amerikaanse plannen tegen Cuba, die niet zijn veranderd met de nieuwe Amerikaanse regering. De EU is niet gerechtigd aan welk volk ook les te geven in democratie en menselijke waarden, in het bijzonder niet aan het Cubaanse volk.

Zolang de EU zijn "gemeenschappelijk standpunt" tegen Cuba handhaaft, zijn hun acties bepaald door hypocrisie en dubbele moraal.

Terwijl Cuba wordt beschuldigd, zwijgt het EP over het concentratiekamp Guantanamo dat de VS handhaaft op Cubaanse bodem, waar dag en nacht misdaden en martelingen worden gepleegd. Het EP durft niet te spreken over de voortdurende Amerikaanse agressie tegen Cuba, de economische blokkade en de onrechtvaardige opsluiting van de vijf Cubaanse patriotten in de VS.

Dezelfde krachten die in het EP Cuba aan de kaak stellen, hebben zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid in Joegoslavië, Afghanistan en Irak door hun respectieve regeringen.

De WVR spreekt zijn oprechte en vastberaden solidariteit uit met het Cubaanse volk en de revolutie.

Wij eisen het onmiddellijke staken van de vijandelijkheden tegen Cuba en de opheffing van de blokkade.

Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van de vijf Cubaanse patriotten uit de Amerikaanse gevangenissen. Hun gevangenschap is een daad van politieke wraak van de VS tegen Cuba.

Socialistisch Cuba was en is een voorbeeld voor de volkeren van de wereld, die streven naar een wereld waarin de massa's van werkende mensen en boeren in elk land zelf meester zijn van de rijkdom die zij produceren. Honderden miljoenen mensen over de hele wereld worden geïnspireerd door haar prestaties op vele gebieden van wetenschap, onderwijs en gezondheidszorg.

De provocerende resolutie van het EP over Cuba is geen uiting van de gevoelens van de overgrote meerderheid van de vredelievende mensen in de EU en de wereld. Imperialisme kan vele gezichten hebben en instrumenten om haar dominantie op te leggen, maar het is niet onoverwinnelijk.

Cuba heeft de volkeren van de wereld aan zijn kant en zal overwinnen!

Het secretariaat van de Wereld Vredesraad,

22 maart 2010

http://www.wpc-in.org/