21 sept. 2010

Solidariteitsverklaring met Venezuela

Naar aanleiding van de komende verkiezingen op 26 september in de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, om nieuwe parlementariers te kiezen voor de Nationale Assemblee, sturen wij vanuit Nederland onze warme,solidaire en betrokken groet aan President Hugo Chavez, zijn regering en het “Dappere Venezolaanse Volk”.

Dit nieuwe electorale proces betekent voor de partijen die de Bolivariaanse en Socialistische Revolutie steunen, dat de koers van het Nationale Bolivariaanse Programma moet worden vastgehouden en worden vervolgd, ondersteund door de Grondwet van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

Deze nieuwe democratische dag zal de nieuwe parlementsleden de gelegenheid geven om het Nationale Plan Simon Bolivar te bestuderen en te verbeteren. Het plan heeft tot doel onder andere economische ontwikkeling zonder sociale kosten, en bestendiging van het volk met de Socialistische en Bolivariaanse Revolutie.

Dit verkiezingsproces bevestigt de rechtsstaat waarin de macht van de staat onafhankelijk is en die de mobilisatie garandeert van het volk dat vecht om de kapitalistische staat omver te werpen.

De overgang in Venezuela naar het Socialisme kan rekenen op de steun van het volk en heeft alle politieke steun van de democraten in de wereld.

De kapitalistische staat wordt beschermd door de machtige economische klassen die kunnen rekenen op de steun van de imperialistische politiek van de Verenigde Staten en enkele geallieerden van de Europese Gemeenschap.

Wij democraten doen een oproep om solidair te zijn met President Hugo Chavez met zijn regeringsprogramma en met het Venezolaanse volk. Wij eisen respect voor het recht tot zelfbeschikking van dit land dat een vreedzame revolutie voor het Socialisme volbrengt.

Op dit moment moet het Venezolaanse volk kunnen rekenen op alle internationale steun. Het gewicht van de Bolivariaanse Socialistische Revolutie is van grote betekenis voor de mensheid die te lijden heeft van een nieuwe structurele crisis van het kapitalisme en al zijn verschijningsvormen.

Wij nodigen jullie uit om solidair te zijn met deze oproep om de regering van Hugo Chavez en het Venezolaanse volk te steunen.

Om in te schrijven mail sturen naar:
holanda@circulobolivariano.nl