14 jul. 2010

Racistisch (extreem-)rechts in Europa gaat mee in corruptie

Het bestuur van de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela -dat vertrouwt op de Venezolaanse rechterlijke macht- keurt de recente interventie van internationaal rechts ten zeerste af.


Een beperkte groep rechtse en extreem-rechtse Europarlementariërs (46 van een totaal van 765) heeft een resolutie goedgekeurd waarin ze zich solidair verklaren met een Venezolaanse ex-rechter die beschuldigd wordt van ernstige corruptie. Zij is medeplichtig aan de vlucht van een zakenman/oplichter, die eveneens een vrijheidsstraf opgelegd heeft gekregen door de Venezolaanse rechterlijke macht.

Deze krankzinnige resolutie plaatst niet alleen de rechtse parlementariërs aan de kant van criminelen en medeplichtige, gewetenloze ambtenaren, maar zet bovendien de verschillende uitvoerende Europese instanties aan tot inmenging in binnenlandse zaken van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela en tot bemoeienis met een lopende rechtszaak.

Het is met name verontrustend dat deze rechtse en extreem-rechtse vertegenwoordigers zich beroepen op principes zoals de scheiding der machten, teneinde de Venezolaanse regering te beschuldigen van schending hiervan, terwijl ze tegelijk van de regering eisen dat iemand wordt vrijgelaten die ter beschikking van de rechterlijke overheid is gesteld. De ex-rechter in kwestie is van haar vrijheid ontnomen op grond van een oordeel van de Venezolaanse rechterlijke macht en kan alleen eventueel in vrijheid gesteld worden als dezelfde rechterlijke macht hiertoe zou besluiten.

Het is niet verrassend dat deze splintergroepering van fanatiekelingen voorbijgaat aan deze elementaire redenering, aangezien de resolutie een nieuw hoofdstuk beslaat in het enorme dossier van politieke manipulaties, inmengingspogingen en onwetendheid over de volledige soevereiniteit van ons volk. Dankzij de koloniale visie van deze fanatici proberen ze ons te behandelen als onderdanen, daarbij gebruik makend van het Europees Parlement. Ze negeren dat we nu, in revolutie, de 199 jaar van zelfbeschikking, vrijheid en onafhankelijkheid aan het vieren zijn.

Het bestuur van de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela -dat vertrouwt op de Venezolaanse rechterlijke macht- keurt de recente interventie van internationaal rechts ten zeerste af, en eist van de autoriteiten van het Europees Parlement dat zij, uit respect voor ons volk en de instellingen die het zichzelf gegeven heeft, stoppen met deze aansporing tot inmenging in soevereine en binnenlandse rechtszaken van het vaderland van Bevrijder Simón Bolívar.


Caracas, 8 juli 2010

Cilia Flores Darío Vivas Marelis Pérez M.
Voorzitter Eerste vice-voorzitter Tweede vice-voorzitter

Bron: Radio Mundial