23 jul. 2011

Circulos Bolivarianos

18 juli 2011 -Met het doel om zich te verenigen en een doorstart te maken als sociaal politieke structuur dat betrokken is met de Bolivariaanse Revolutie en met de commandant Chavez, hebben de verschllende onderdelen van de Bolivariaanse Kringen die in Venezuela bestaan, hun proces van bijeenkomsten in alle staten van het land afgerond met de realisatie en herstart van het verenigde nationale congres dat op de aanwezigheid van meer dan duizend afgevaardigden kon rekenen afkomstig van alle gemeentes.
Het evenement begon met een kranslegging voor het ruiterstandbeeld van de De Bevrijder op het Bolivarplein van Caracas; waar bovendien een gebed werd gehouden voor het totale herstel van president Chavez, om daarna de acte van installatie en debatten te houden in de grote Simon Bolivar zaal op de Bolivaariaanse Universiteit van Venezuela.
Na intens debat, is er unaniem de eenheid van de Bolivariaanse Kringen goedgekeurd tevens het bestaan van een enkele beweging op nationaal niveau; zo ook de doorstart, in een tweede fase, voor de maand oktober, met de uitnodiging van de Kameraad Hugo Chavez, in het kader van het bijeenroepen van een pragmatisch ideologisch congres waarvan het thema zal zijn:
Validiteit van het socialisme in de Bolivariaanse revolutie;de functionele en organisatorische structuur;impuls en consolidatie van de macht van het volk en internationale antimperialistische solidariteit. Aan dit congres zijn tematische debatten in alle regios van het land vooraf gegaan die de collectieve opbouw van een gezamenlijk platform toestaan.
Zo is ook is het actief deelnemen aan de versterking van het PSUV (Partido Socialista Unificado Venezolano) goedgekeurd, en is er overeenstemming over de grote patriotische pool, om op de triomf van de presidentiele verkiezingen van 2012 en op de opbouw van de nieuwe maatschappij vooruit te lopen.
Vertaling: Bolivariaanse Kring