9 dic. 2007

Venezuela na het referendum: Hoe verder met de Bolivariaanse Revolutie?

Donderdag 13 december 2007
Aanvang 20:00 - Zaal open: 19:45
CREA Zaal 205 - Turfdraagsterpad 17
Bij UvA Binnengasthuis

Met als sprekers:
Rodrigo Rojas (Bolivariaanse Kring Nederland)
Peter van Eerbeek (Internationale Socialisten)

Op 2 december heeft 51% van de bevolking van Venezuela zich in een referendum uitgesproken tegen verschillende hervormingen. Volgens Hugo Chavez en zijn regering waren de hervormingen nodig voor het realiseren van het project van 'Socialisme in de 21ste eeuw'. Volgens de oppositie wilde Chavez door middel van de wijzigingen meer macht naar zich toetrekken, en Venezuela maken naar het voorbeeld van Cuba onder Fidel Castro. De voorgestelde wijzigingen van de grondwet bestonden uitverschillende zaken waaronder:
. Verlenging van de ambtstermijn van de president van 6 naar 7 jaar
. De mogelijkheid tot oneindige herverkiezing van de president in plaatsvan eenmalige herverkiezing
. Verkorting van de werkweek van 40 naar 36 uur
. Het inperken van de autonomie van de Centrale Bank van Venezuela

Het referendum was niet de eerste confrontatie tussen voor-en tegenstanders van Chavez. In 1998 werd Chavez voor het eerst gekozen als president van Venezuela met 56,2% van de stemmen. Een nieuwe grondwet werd aangenomen in een referendum in 1999 met 71% 'ja' stemmen. Deze grondwet is een van de meest progressieve ter wereld, met naast de klassieke liberale grondrechten veel sociale rechten. Daarnaast kondigde Chavez beperkte landhervormingen aan, en probeerde de olieindustrie te hervormen. De reactie hierop van de oppositie volgde. In april 2002 mislukte een coup om Chavez af te zetten, en in december 2002 legde het management van de staats-olieindustrie de productie stil. Nadat ook dit mislukt was probeerde men middels een referendum in 2004 nieuwe presidentsverkiezingen te forceren, wat ook mislukte.

Wat betekent de nederlaag van Chavez in het referendum voor de zogenaamde 'Bolivariaanse Revolutie'? Wat bedoelt Chavez eigenlijk met 'Socialisme in de 21ste eeuw'? Uit wie bestaat de aanhang van Chavez, en uit wie de oppositie? Kom langs op de discussiemeeting op 13 december!

Telefoon: 06-14033065 (Peter)
Mail: amsterdam@internationalesocialisten.org